Online aangejaagde ordeverstoring; meld je nu aan voor de meet-up XL digitale veiligheid op 25 april

Digitale Veiligheid
Actueel
Digitale Veiligheid
Online aangejaagde ordeverstoring; meld je nu aan voor de meet-up XL digitale veiligheid op 25 april

Gemeenten lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met online startende of online versterkte ordeverstoringen. Denk aan onrust rondom politieke besluiten, overlast door groepen en individuen, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. Daarom organiseert de VNG op 25 april, samen met gemeenten, een fysieke bijeenkomst over monitoring en interventies op online aangejaagde ordeverstoringen. 

Gemeenten zoekende naar in te zetten maatregelen voor online optreden
Want hoe kan een gemeente online verstoringen van de openbare orde en veiligheid (laten) signaleren? Tijdens de bijeenkomst vindt onder andere een toelichting plaats op de nieuwe handreiking juridisch kader online monitoring opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG. Ook komt aan de orde welke traditionele en nieuwe maatregelen gemeenten kunnen inzetten voor de online openbare orde en veiligheid.

Meld je aan
Ben jij OOV’er, CISO, FG’er, of PO? Meld je dan via teamadv@vng.nl aan voor de fysieke meet-up XL op dinsdag 25 april van 13.00 - 17.00 uur op een nader te bepalen centrale plek in het land.