Tips | 23 nov. 2023

Nieuwe podcast: Hoe raken jongeren betrokken bij de georganiseerde criminaliteit?

Explosieven plaatsen, cokde uithalen en drugs dealen. Wat bezielt jonge jongens om dit soort feiten te plegen? Zijn ze gerondseld, worden ze gedwongen of hebben ze zichzelf aangeboden en wat is hun motief? Het antwoord hoor je in onze podcast op Spotify!

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 20 nov. 2023

VNG voegt ‘ondermijningsartikelen’ toe aan geactualiseerd model APV

De VNG heeft de jaarlijkse actualisatie van de model APV afgerond. In deze actualisatie is onder andere de sluitingsbevoegdheid van publieke panden en de vergunningplicht voor dergelijke panden opgenomen. Dit om verstoring van de openbare orde tegen te gaan en, middels de vergunningplicht, het (malafide) ondernemersklimaat te verbeteren. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

Burgemeesters ‘pitchen’ hun onderwerp tijdens Regionaal Veiligheidscollege

Vorige week donderdag 16 november kwamen de leden van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Amersfoort. Regioburgemeester mw. Sharon Dijksma ging tijdens de opening in op de impact van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden in onze regio en refereerde vervolgens aan de aangekondigde demonstraties op enkele stationslocaties. In dat kader bood zij aan om uitgelijnde driehoeksvoorstellen met andere burgemeesters te delen als daar behoefte aan is. Daarnaast kwamen verschillende andere onderwerpen aan de orde.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 20 nov. 2023

Forse daling aantal overvallen met geweld

In de eerste tien maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Deze stijging is niet in alle typen criminaliteit van toepassing. Zo is een forse daling (-25%) te zien in het aantal overvallen met geweld. De grootste stijging in type criminaliteit in de genoemde periode zien we wederom bij zakkenrollen (+45%). Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland is bij negen gemeenten de stijging in de geregistreerde criminaliteit overall 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

TNO Scientist on the job en webinars gaan verder in 2024

Na twee jaar waarin het Scientist on the Job-project van TNO is gegroeid, was dit derde jaar een jaar van mijlpalen met o.a. 30 uitgevoerde ‘jobs’. Deze mijlpaal betekent ook dat TNO niet meer alle aanvragen kon behandelen. Een aantal aanvragen staat daarom al klaar voor 2024. Naast deze klussen hopen de ’scientists’ jullie volgend jaar weer breed te kunnen voorzien van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en creatieve praktijkgerichte innovaties. Oproep: Is er een thema waarover je graag meer zou willen weten dan terug kan komen in de webinars? 

Lees artikel

Campagnes | 20 nov. 2023

Campagnematerialen ‘Laat je niet interneppen’ beschikbaar

Al enkele malen hebben we de meerjarige overheidscampagne ‘Laat je niet interneppen’ aangekondigd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben deze gezamenlijk ontwikkeld. De ministeries zetten de campagne o.a. uit via sociale media advertenties. Om een groter bereik te creëren, worden ook gemeenten gevraagd de campagne uit te zetten in hun regio. De bijbehorende toolkit met campagnematerialen is nu beschikbaar voor gebruik.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 nov. 2023

Behoefte aan meer kennis over digitale veiligheid en cybercrime? Kijk hier eens naar.

Heb jij behoefte aan meer kennis op het gebied van de lokale kant van cybercrime in jouw gemeente? Of ben je net nieuw als OOV-er met aandachtsgebied cyber en kan je wel wat extra kennis gebruiken? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om die kennis bij te spijkeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van Henrique van Huisstede of door een online cyberintroductie te volgen. Hoe je dat regelt? 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 nov. 2023

Geslaagde vakdag met lancering PGApp én PGA-magazine

Op 6 november vond de eerste PGA-vakdag Midden-Nederland plaats. Ruim 65 PGA-coördinatoren en procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen ontmoetten elkaar deze dag op een prachtige locatie in Amersfoort. Inspireren, leren en ontmoeten stonden centraal. Tijdens de dag werden ook de PGApp en het PGA-magazine 2023 gelanceerd.

Lees artikel

Tips | 20 nov. 2023

Illegaal vuurwerk(overlast) in jouw gemeente? Raadpleeg de toolkit aanpak illegaal vuurwerk

De eerste versie van de toolkit aanpak illegaal vuurwerk is een feit! De toolkit biedt een preventief-, repressief- en communicatiehandelingsperspectief. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving omtrent vuurwerk, verschillende interventies zoals het gebruik van het bestuursrecht of vuurwerkvrije zones en communicatievoorbeelden. De toolkit is bestemd voor gemeenten.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

Handreiking gemeenten maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël-Palestina beschikbaar

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden houdt de gemoederen overal ter wereld bezig. Het raakt daarmee ook inwoners in de regio Midden-Nederland. De indringende beelden en verhalen kunnen leiden tot wanhoop en onbegrip, met het risico op oplopende spanningen en incidenten binnen gemeenten en gemeenschappen. Het Expertise-unit-Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van SZW heeft een handreiking opgesteld die gemeenten ondersteunt op lokaal niveau goed om te gaan met oplopende spanningen, toenemende tegenstellingen en een verhard publiek debat. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

Oktober cybersecuritymaand: laat je inspireren door de activiteiten in de regio

De maand oktober is traditiegetrouw cybersecuritymaand. Gedurende de hele maand vinden verschillende activiteiten plaats zoals events en trainingen om cybersecure gedrag te stimuleren. Ook in Midden-Nederland hebben verschillende gemeenten activiteiten georganiseerd. We hebben deze overzichtelijk voor je in een infographic geplaatst. Laat je vooral inspireren. Ook in deze nieuwsbrief: een impressie van de cyberweerbaarheidstraining voor senioren die jij ook in jouw gemeente kan (laten) organiseren.

Lees artikel

Campagnes | 24 okt. 2023

Geslaagde Burgernetoefening Nieuwegein

Burgernet is meer dan alleen een app die oproept naar vermiste personen uit te kijken. Dat wist jij als professional natuurlijk al. Een geslaagde oefening op 5 oktober in Nieuwegein bevestigde nogmaals het nut van de app, ook als het bijvoorbeeld gaat om een inbraak. Bewoners van twee wijken in Nieuwegein werden die dag via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar een ‘boef’ in hun wijk. De persoon die de melding deed die leidde tot arrestatie van de ‘boef’ kreeg na afloop een leuke prijs uitgereikt. Een mooi samenspel tussen alerte Burgernetdeelnemers, gemeentelijke handhavers, de politieheli, basisteam Lekpoort en centralisten op de meldkamer. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

PGA-Lab update: veel activiteiten om aan deel te nemen

Ook komende maand hebben we weer allerlei interessante activiteiten op het programma staan. Zo kan je deelnemen aan een vervolgonderzoek van de PGA-monitor, hebben we nog plek voor ontwikkelsessies en kan je deelnemen aan een workshop privacy en gegevensdeling. Lees snel verder voor meer informatie.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 24 okt. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 3% in de eerste negen maanden

In de eerste negen maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is wederom bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we bij zakkenrollen (+39%). De grootste daling betreft de geslaagde woninginbraken (-24%). 

Lees artikel

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Oproep: teken het privacyprotocol PGA voorkoming radicalisering en extremisme

Eind september ontvingen alle gemeenten, politie en OM in Midden-Nederland het privacyprotocol Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme MNL. Het betreft hier een noodzakelijke aanvulling op het bestaande (landelijke) samenwerkingsconvenant en bijbehorende handleiding. Dit privacyprotocol is een laatste actie van de oorspronkelijke bestuurlijke en ambtelijke werkgroep Radicalisering en Extremisme. Met als doel een belangrijke stap in de zorgvuldigheid: meer duidelijkheid over rollen en taken én zorgvuldiger gegevensverwerking via de ICT-systemen van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Lees artikel

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Maatschappelijke onrust: nieuw thema met nieuwe gezichten

Maatschappelijke onrust is een nieuw geprioriteerd thema in de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. Recent hebben de eerste bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen plaatsgevonden. Samen met deze werkgroepen houden Juliette Hamers en Paul van Beijnum zich bezig met het ontwikkelen van een programmaplan Maatschappelijke onrust. Beide stellen zich in deze nieuwsbrief voor. Om tot effectieve aanpakken te komen, is in het plan een aantal opgaven geformuleerd die langs de schakels van de veiligheidsketen zijn gelegd (proactie, preventie, preparatie, respons/repressie, herstel/nazorg). 

Lees artikel

Campagnes | 24 okt. 2023

Rijksoverheid start meerjarige campagne ‘Laat je niet interneppen’

‘Laat je niet interneppen’ is de nieuwe campagne van de Rijksoverheid om Nederlanders bewust te maken van online criminaliteit. Een veelgebruikte manier van criminelen is om mensen online te misleiden. Door in te spelen op persoonlijke situaties en zich voor te doen als iemand anders krijgen criminelen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten. De campagne ‘Laat je niet interneppen’ is gericht op herkennen en voorkomen van online criminaliteit. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 24 okt. 2023

Gemeente Veenendaal volgt als eerste nieuwe training pandcoördinator integrale controle

Een café-eigenaar begint langzamerhand zijn geduld te verliezen. Hem is zojuist voor de vierde keer door de vierde instantie naar zijn vergunning gevraagd. Bij een (integrale) controle is het van belang dat de controle gecoördineerd verloopt en niet iedere partner -zonder overleg- zijn eigen ding gaat doen. De geschetste situatie wil je daarbij voorkomen. Het aanstellen van een pandcoördinator die daarbij een cruciale rol speelt, is daarom van wezenlijk belang. Gemeente Veenendaal onderkende dit belang en vroeg aan Team Operationele Versterking (TOV) om een training te ontwikkelen specifiek gericht op de vaardigheden die van belang zijn bij deze rol. Deze training vond plaats op 19 september. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

“Toch niet of toch wel?’ Deel ik zorgelijke signalen die ik zie?

“Toch niet… of toch wel?” het zijn de woorden van een wijkagent over het delen van zorgelijke signalen die professionals soms zien bij jongeren op straat. Het is een bekend dilemma: wanneer ga je in gesprek met anderen over je vermoedens, hoeveel ruimte is daarvoor en mag je die informatie wel uitwisselen met iemand anders? Onder andere dit onderwerp stond centraal in de bijeenkomst die Straatwaarden verzorgd heeft in Stichtse Vecht op 28 september. Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de denktank met als onderwerp ‘Werkt voorlichting als interventie.’

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

Nieuwe toolkit communicatie ondermijnende criminaliteit beschikbaar

Communicatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Denk aan het creëren van bewustwording, het vergroten van meldingsbereidheid en het leren herkennen van signalen. Om deze communicatie te ondersteunen is de toolkit communicatie Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit 3.0 ontwikkeld voor – en in samenwerking met- communicatieadviseurs van gemeenten, politie, OM, Belastingdienst (en overige partners).

Lees artikel