Verbinding tussen Veiligheidshuis Flevoland en GCOS door KEDO

Ter versterking van de landelijke informatiepositie van de zorg- en veiligheidshuizen moet er kunnen worden bepaald of een persoon reeds bekend is in andere zorg- en veiligheidshuizen (in een bepaald kader en als casus). Een landelijke dekking van de informatiepositie werd medio 2017 echter nog niet ondersteund op basis van elektronisch berichtenverkeer. De introductie van een landelijke dekking van een check op bekendheid van een persoon moet dit gaan verhelpen. Het Veiligheidshuis Flevoland is als eerste veiligheidshuis aangesloten op een zogenaamde 'middenvelder'. Zij zijn daar trots op en delen hun kennis en ervaring graag met collega-veiligheidshuizen!

Er moet worden voorkomen dat zorg- en veiligheidshuizen met dezelfde persoon werken, met een overeenkomstig doel, terwijl zij niet weten dat deze persoon al bij een ander zorg- en veiligheidshuizen bekend is. Een landelijke dekking van een check of een persoon bij een zorg- en veiligheidshuis bekend is in een actuele casus kan worden gerealiseerd door de casussystemen te verbinden. In het kader van ZSM moet eenvoudig de door veiligheidshuizen geformuleerde adviezen over de afdoening (indien de persoon als verdachte instroomt op ZSM) opgevraagd kunnen worden. Indien een persoon een bekende is in een actuele casus van een zorg- en veiligheidshuis moet er contact opgenomen kunnen worden, ook als er geen advies is geformuleerd. Van belang is dat op een ZSM-locatie maar één systeem geraadpleegd hoeft te worden voor de zorg- en veiligheidshuis informatie. 

Om de implementatielast voor elk casussysteem te verlagen is de wens geuit om een deel van de functionaliteit te delegeren naar een intermediair. Deze intermediair verzamelt, in opdracht van een partij, de benodigde informatie van de verschillende casussystemen (en raadpleegt daarmee alle zorg- en veiligheidshuizen).   

Omdat de term ‘intermediair’ een generieke term is, wordt de voorziening voor de zorg- en veiligheidshuizen de ‘middenvelder’ genoemd. 

Op 5 september j.l. is de middenvelder online gegaan waarmee het voor Veiligheidshuizen eenvoudiger wordt om op een veilige en integere manier gegevens met elkaar uit te wisselen over actieve casussen. Op 6 september heeft onze leverancier Xlab, in samenwerking Yenlo, met de applicatie KeDo een connectie gemaakt en getest met de middenvelder waarmee de koppeling een feit is. Deze koppeling is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen het Veiligheidshuis Flevoland, Xlab, Yenlo en Justid en het Veiligheidshuis is er trots op dat Flevoland het eerste veiligheidshuis is dat aangesloten is op deze middenvelder. Uiteraard willen zij onze kennis en ervaringen in dit traject graag delen met collega-veiligheidshuizen en een bijdrage leveren aan het versneld uitrollen van de aansluiting van alle veiligheidshuizen op de GCOS-middenvelder en gegevensuitwisseling de norm wordt.