Criminaliteit in januari met -11% gedaald ten opzichte van vorig jaar

Criminaliteit in januari met -11% gedaald ten opzichte van vorig jaar

In de eerste maand van 2017 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven met -11% gedaald ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.

Criminaliteit in januari met -11% gedaald ten opzichte van vorig jaar

In de eerste maand van 2017 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven met -11% gedaald ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Bij 28 van de 39 gemeenten is de criminaliteit in januari gedaald ten opzichte van 2016. Bij 19 gemeenten betrof het zelfs een daling van -10% of meer. Daar staan 5 gemeenten tegenover die in januari juist een sterke stijging laten zien van +10% of meer.

Het aantal vernielingen en fietsdiefstallen laat ten opzichte van vorig jaar een daling zien van respectievelijk -21% en -17%. Het totaal aantal woninginbraken is in de afgelopen maand met -7% afgenomen ten opzichte van januari 2016. Winkeldiefstal is toegenomen met +12%.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Bovenstaande cijfers zijn opgemaakt conform de nieuwe landelijke politielijn over de registratie van misdrijven in de politiesystemen. Door deze afspraken worden landelijk geregistreerde delicten zoals (internet)fraude en tanken zonder te betalen, voortaan regionaal en lokaal meegeteld. Hierdoor wordt het totaal aantal misdrijven regionaal en lokaal hoger dan op grond van de oude afspraken. Op de site www.rvsmiddennederland.nl zijn onder “Feiten en cijfers” de statistische bestanden met terugwerkende kracht aangepast. Voor meer informatie over deze wijziging verwijs ik u naar de mail van de Eenheidsleiding zoals die vrijdag 10 februari jl. is verstuurd naar de leden van het Regionaal Veiligheidscollege.

De mail van de Eenheidsleiding vindt u hier.

 

Laatste berichten