Straatintimidatie

De intentieverklaring Safe Streets van UN Women pakt problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI'ers en mensen met een beperking aan. De aanpak bestaat uit onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie, bewustwordingscampagnes en maatregelen. 

 

Documenten en links

In hoeverre is straatintimidatie actueel bij gemeenten en zo ja, op welke manier gaan zij aan de slag met dit onderwerp? Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opdracht gegeven aan het CCV voor een quickscan naar het lokale beeld en aanpak van straatintimidatie door gemeenten.

Datum:

Auteur:

Het CCV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

45

Download bestand

In dit memo wordt door de gemeente Utrecht een omschrijving van straatintimidatie gegeven, evenals een toelichting en onderbouwing.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Dit is een verkennend onderzoek naar straatintimidatie in Almere. Het geeft een idee van de omvang van het probleem, de plaatsen waar het voorkomt en wie het treft.

Datum:

Auteur:

Gemeente Almere/Onderzoek & Statistiek

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

38

Download bestand

In opdracht van gemeente Veenendaal heeft het onderzoeksbureau Research 2 Evolve een onderzoek, over straatintimidatie, uitgevoerd onder de leden van het burgerpanel Veenendaal. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente voor het verbeteren van het beleid betreffende straatintimidatie.

Datum:

Auteur:

Research2Evolve

Documenttype:

Rapport

Download bestand

In de periode tussen mei en augustus 2018 is in de Veiligheidsmonitor Amsterdam Amstelland gevraagd aan de respondenten of ze de afgelopen 12 maanden met bepaalde vormen van straatintimidatie zijn geconfronteerd, in welke mate dit als intimiderend is ervaren en waar dit heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de veiligheidsbeleving van Amsterdammers onderzocht en in kaart gebracht hoe vaak Amsterdammers vinden respectloos te zijn behandeld door onbekenden op straat.

Datum:

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

21

Download bestand

De gemeente Rotterdam vindt dat iedereen veilig over straat moet kunnen. De campagne ‘Pikpraat van straat’ geeft vrouwen voor de eerste keer handelingsperspectief door middel van de StopApp.

Naar website

Heb jij te maken gehad met straatintimidatie? Dan kun je dit anoniem doorgeven aan de gemeente door een melding te doen via het formulier op deze website of door de app te downloaden. Jouw melding draagt bij aan het in kaart brengen van de plekken waar straatintimidatie plaatsvindt.

Naar website

In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte.

Naar website

De gemeente Almere heeft in november 2018 de intentieverklaring Safe Streets van UN Women ondertekend. In een Safe Streets gemeente worden problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI'ers en mensen met een beperking aangepakt. De aanpak bestaat uit onderzoek naar de aard en omvang naar straatintimidatie, bewustwordingscampagnes en maatregelen. 17 juni 2019 is de bewustwordingscampagne in Almere van start gaan.

Naar website