Boa's en politie

Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en politie staan in de frontlinie van de samenleving. Zij zijn, in direct contact met inwoners, verantwoordelijk voor een rustige en veilige openbare ruimte. Met hetzelfde doel voor ogen is samenwerking een winnend concept voor burger, boa en politie.

Documenten en links

Convenant over informatieuitwisseling

Datum:

Auteur:

Politie en gemeente Den Haag

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Voorbeeld voor convenant over gegevensuitwisseling

Datum:

Auteur:

Onbekend, waarschijnlijk politie

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in Twente over Boa's

Datum:

Auteur:

14 Gemeenten in Twente

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

10

Download bestand

Het Handhavingprogramma 2012 beschrijft welke taken het Dagelijks Bestuur van stadsdeel (Amsterdam) Zuid als prioriteit aanmerkt.

Datum:

Auteur:

Stadsdeel Zuid, Amsterdam

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

41

Download bestand

Beleidsnotitie gemeente Baarn

Datum:

Auteur:

Gemeente Baarn

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

21

Download bestand

Document van J en V met overzicht van praktijkvoorbeelden van samenwerking

Datum:

Auteur:

JenV

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Handhavingsarrangement Boa's en Politie in BES gemeenten

Datum:

Auteur:

Johan Heemskerk, politie

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Informatie deling/gemeenschappelijke briefings van Politie met Boa's

Datum:

Auteur:

Politie Midden Nederland

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Samenvatting landelijk onderzoek uit 2020 in opdracht JenV

Datum:

Auteur:

DSP, in opdracht WODC en JenV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

15

Download bestand

Onderzoek naar de ervaringen met en de resultaten van het herziene boa-bestel.

Datum:

Auteur:

Verweij Jonker instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Samenvatting en opbrengst van het platform, dd 08-07-2021

Datum:

Auteur:

RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Landelijk onderzoek uit 2020 in opdracht JenV

Datum:

Auteur:

DSP, in opdracht WODC en JenV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

140

Download bestand

Opbrengst digitaal platform over samenwerking politie en Boa's in Midden Nederland

Datum:

Auteur:

RVS

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Verslag van verkenning in Midden Nederland

Datum:

Auteur:

RVS

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

7

Download bestand

Pluralisering van de politiefunctie. Het concept “plural policing”, of pluralisering van de politiefunctie, verwijst naar de relatie tussen de politie en andere veiligheidsactoren bij het uitvoeren van de politiefunctie. Deze andere veiligheidsactoren omvatten zowel commerciële als niet-commerciële private actoren, publiek-private actoren, en andere publieke actoren.

Datum:

Auteur:

WODC, Universiteit Leiden

Aantal pagina’s:

139

Download bestand

Samenvatting. Pluralisering van de politiefunctie. Het concept “plural policing”, of pluralisering van de politiefunctie, verwijst naar de relatie tussen de politie en andere veiligheidsactoren bij het uitvoeren van de politiefunctie. Deze andere veiligheidsactoren omvatten zowel commerciële als niet-commerciële private actoren, publiek-private actoren, en andere publieke actoren.

Datum:

Auteur:

WODC, Universiteit Leiden

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

In deze studie zijn de toezichthoudende en handhavende functies met betrekking tot de openbare ruimte in vier verschillende landen (Engeland & Wales, Oostenrijk, België, en Canada) onderzocht. Daarbij heeft een vergelijking plaatsgevonden met functionarissen als stadswachten en Boa’s in het (semi)publieke domein in Nederland.

Datum:

Auteur:

WODC

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

144

Download bestand

Een visie op gemeentelijke handhavers

Datum:

Auteur:

R. van Steden

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

Een kwalitatief onderzoek naar de verwachtingen die men van de Rotterdamse boa heeft.

Datum:

Auteur:

Omar Tahiri

Aantal pagina’s:

51

Download bestand

Beleidsvisie Politie

Datum:

Auteur:

Jaco van Hoorn en anderen

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Brief van minister J en V aan Tweede Kamer over herijking visie op Boa's

Datum:

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Aanzet visie op Boa's 2021

Datum:

Auteur:

JenV

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

18

Download bestand

Brief minister J en V aan Tweede Kamer met reactie op rapport Buitengewoon Veilig.

Datum:

Auteur:

JenV

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Taken bevoegdheden Boa's

Datum:

Auteur:

Politie

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Samenvatting van feitelijke gegevens en juridische kaders toezicht en handhaving

Datum:

Auteur:

Politie

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Specifieke beschrijving van bevoegdheden Boa's

Datum:

Auteur:

Sander van Velthoven en Sander Maarschalkerweerd, bureau Direct Toezicht Politie

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Brief van minister J en V over bewapening Boa's.

Datum:

Auteur:

JenV

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Inhuur van private handhavers door overheden

Datum:

Auteur:

Ronald van Steden, Leon Stougie & Dylan van Veldhoven

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

10

Download bestand