Veilige feestdagen

De jaarwisseling is het grootste terugkerende evenement in (Midden-) Nederland. Ieder jaar weer worden er voorafgaand, tijdens en na afloop van de jaarwisseling veel vernielingen gepleegd en branden gesticht. Hoewel een beperkt aantal gemeenten een algeheel vuurwerkverbod kent (twaalf gemeenten tijdens de jaarwisseling 2022/2023), overwegen steeds meer gemeenten de komende jaren een dergelijk algeheel verbod in te stellen. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee.  Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, jongerenwerkers, scholen en ondernemers kunnen allemaal hun steentje bijdragen aan een veilig en feestelijk verloop van de jaarwisseling.

Documenten en links

Er zijn 5 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Op 13 november jl. is door het Kabinet besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Vanuit de noodzaak om de werkdruk in deze coronacrisis rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. Juridisch gezien is carbidschieten geen vuurwerk en valt in die zin niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, waarin de regels staan voor bezit en afsteken van vuurwerk. De gemeente Wijdemeren beschikt over een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018 (hierna: APV) die het mogelijk maakt om op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur carbid te schieten.

Datum:

Auteur:

Gemeente Wijdemeren

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Voorbeeld poster vuurwerkvrije zone gemeente Utrecht

Datum:

Auteur:

Gemeente Utrecht

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Voorbeeld poster vuurwerkvrije zone gemeente Utrecht - Thx dat je hier niet knalt

Datum:

Auteur:

Gemeente Utrecht

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Welke mogelijkheden biedt het bestaande instrumentarium om effectief te verhinderen dat personen de komende jaarwisseling de openbare orde zullen verstoren of strafbare feiten zullen plegen?

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Het NJi stelde een stappenplan op vanuit actuele kennis uit het veld. Dit stappenplan is bedoeld als kader van waaruit gemeenten activiteiten voor jongeren kunnen organiseren om hun welzijn te verbeteren. In dit stappenplan worden concrete handvatten gegeven om binnen twee weken succesvol de winteractiviteiten samen met jongeren op te kunnen zetten. Dit is de infographic behorende bij dit stappenplan. Het volledige plan is via het kopje "links" onderaan op deze pagina, terug te vinden.

Datum:

Auteur:

Nederlands Jeuginstituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Er zijn veel coronabesmettingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze het weten. Wat kun je zelf doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

Datum:

Auteur:

Rijksoverheid

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. Meer informatie over het gebruik van vuurwerk is te vinden door middel van de link.

Naar website

Meer informatie over de wetgeving e.d. is via deze link te vinden.

Naar website

Deze link geeft meer informatie over het vuurwerkdetectiesysteem.

Naar website

In deze vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in het lopende jaar vanaf 1 januari in beslag hebben genomen.

Naar website

Er zijn veel coronabesmettingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze het weten. Wat kun je zelf doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

Naar website

Nieuws

Tips | 20 nov. 2023

Illegaal vuurwerk(overlast) in jouw gemeente? Raadpleeg de toolkit aanpak illegaal vuurwerk

De eerste versie van de toolkit aanpak illegaal vuurwerk is een feit! De toolkit biedt een preventief-, repressief- en communicatiehandelingsperspectief. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving omtrent vuurwerk, verschillende interventies zoals het gebruik van het bestuursrecht of vuurwerkvrije zones en communicatievoorbeelden. De toolkit is bestemd voor gemeenten.

Lees artikel

17 nov. 2021

Update lade Veilige feestdagen en Handreiking Jaarwisseling 2021

Gezien de huidge berichtgevingen rondom corona zouden we het bijna vergeten, maar over anderhalve maand is het alweer 2022. In de tussentijd staan er nog verschillende feestdagen op de planning. Daarom een kleine update van de lade Veilige feestdagen en de Handreiking Jaarwisseling (beschikbaar na inlog) is weer 2021-proof. 

Lees artikel