Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Jeugdgroepenaanpak: aanbiedingsmemo en het werkproces

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel is voor iedereen beschikbaar. In dit nieuwsbericht een link naar het model. Maar er is voor een aantal gemeenten ook nog werk aan de winkel en we besteden extra aandacht aan de gegevensverwerking.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Burgernetcampagne voor extra deelnemers nu live

“Wist je dat je zelf ook een bijdrage kunt leveren aan een veilige buurt? Download de Burgernetapp vandaag nog en zoek mee naar vermiste of verdachte personen. Iets gezien? Dan bel je via de app 112”.
Met deze boodschap startte op 18 september de Burgernetcampagne om inwoners en ondernemers te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne (filmpje en slider) wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken. Je kan de video zelf ook inzetten. In het vervolg van dit nieuwsbericht vind je de link ernaar.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

De komende vier jaar is de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime een speerpunt in de veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. Hoe partners -gemeenten, politie- hierop inspelen lees je in deze nieuwsbrief. Maar ook voor de landelijke overheid is het een belangrijk aandachtspunt. Daarom lanceert de overheid dit najaar drie verschillende publiekscampagnes, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 19 jul. 2023

Komende maand geen nieuwsbrief

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Het PGA-Lab; waar zijn we de komende tijd mee bezig?

Wat we gedaan hebben is interessant maar wat er nog staat te gebeuren is ook goed om in de gaten te houden. Zo vindt in november de regionale vakdag voor PGA-coördinatoren plaats. Hou voor de datum en de locatie je mail en deze nieuwsbrief in de gaten. En binnenkort publiceert de website van de Vrije Universiteit (VU) twee afstudeerscripties naar het gebruik van de PGA-monitor in Midden-Nederland. In deze nieuwsbrief lees je meer over de inhoud ervan. Ook kan je je aanmelden voor een leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling’ en hebben we een aantal interessante kijktips voor je.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Het PGA-Lab: wat hebben we de afgelopen tijd zoal gedaan?

We zijn erg druk in Midden-Nederland als het gaat om de PGA. Zo heeft de eerste brainstormsessie voor het digitaal PGA-platform plaatsgevonden. En hielden we burendagen in de districten; sessie die in het teken stonden van elkaar ontmoeten en van elkaar leren.  En welke rol kan ervaringsdeskundigheid spelen in herstel van het gewone leven bij PGA-klanten? Dat was de centrale vraag om te beantwoorden tijdens een ervaringsdeskundigheidsessie met tien forensische ervaringsdeskundigen. Een sessie die zeker een vervolg krijgt.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 18 jul. 2023

Gooise Meren organiseert ondernemerscongres

Op maandag 3 april organiseerde de gemeente Gooise Meren een ondernemerscongres voor alle ondernemers in de gemeente. Het was een dag vol interessante sprekers, een congresmarkt en een afsluitende borrel om na te praten en te netwerken. Het team openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente bundelde de krachten samen met PVO Midden-Nederland, de Fraudehelpdesk en de digitaal wijkagent van de politie. Samen namen zij deel aan de congresmarkt en gingen in gesprek met de ondernemers over het thema digitale veiligheid, met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Nieuw 7 stappenmodel ‘werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’ beschikbaar

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Enkele gemeenten hebben de ondertekening al geregeld, waarvoor dank. Sinds kort is ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel voor iedereen beschikbaar. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Cijfers geregistreerde criminaliteit: warme weer in juni heeft invloed

In de afgelopen warme maand juni zien we bij een aantal delicten een stijging ten opzichte van juni 2022 waarbij het mooie weer in combinatie met evenementen van invloed is geweest; jongerenoverlast, drugsdelicten en geweldsincidenten.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Leerkring VOG-P (screening) van start

Op 6 juli vond de eerste leerkring screening Verklaring omtrent Gedrag met justitiële en politiegegevens (VOG-P) plaats. Bij de leerkring vanuit het programma weerbare overheid, waren deelnemers uit verschillende districten aanwezig. Goed was dat er niet alleen OOV-ers maar ook HR-professionals aan tafel zaten. Want de screening van medewerkers beoogt corruptie en ondermijning in organisaties te voorkomen; iets wat beide disciplines aangaat.

Lees artikel

Campagnes | 18 jul. 2023

Registreer je nu voor het congres - Samen digitaal veilig: Gemeenten aan de slag!

Op donderdag 28 september organiseert het programma Digitale Veiligheid van de VNG het congres Samen digitaal veilig: Gemeenten aan de slag! Deze dag vindt plaats in Amersfoort en is speciaal bestemd voor lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden en landelijke partners van de VNG.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Wet goed verhuurderschap; wat kan jij ermee?

Op 1 juli is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet biedt gemeenten handvatten in de strijd tegen ondermijning. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. En wil jij innovatieve of gedurfde interventies inzetten in de strijd tegen ondermijning? De gemeente Vijfheerenlanden en Lelystad laten zien hoe je dat doet. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 15 jun. 2023

Oproep: vergroot je kennis, help mee aan een onderzoek of deel je succesverhaal

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak. Daarom is het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door in het najaar deel te nemen aan een verdiepende leergang privacy en gegevensdeling van de VNG. Ook doen we onderzoek waarbij we jouw kennis en expertise goed kunnen gebruiken om door te geven aan anderen. Of deel jouw succesverhaal en inspireer zo andere professionals.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 15 jun. 2023

Lokale ontwikkelsessies voor PGA-teams en districten

Ook de afgelopen maand steunde het PGA-Lab weer diverse ontwikkelsessies, dit keer o.a. in de gemeente Houten. In het kader van evalueren, ontmoeten en leren. We spraken over de PGA-Monitor, gegevensdeling en over de samenwerking binnen het team en met ZSM. Ook ontwikkelen we momenteel een PGApp. Wil jij hierover meedenken? We kunnen je input goed gebruiken!

Lees artikel

Tips | 15 jun. 2023

Luistertips: PGA podcasts

Op Spotify zijn vanuit het PGA-Lab nu drie interessante podcasts te beluisteren met de thema’s Ervaringsdeskundigheid, privacy en gegevensdeling en LVB in de PGA.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 jun. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4% in de eerste vijf maanden

In de eerste vijf maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 14 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Naast deze cijfers bevat het dasboard veiligheidsbeelden online nu ook de meest recente cijfers van de corona gezondheidsmonitor jeugd. Hieruit blijkt dat van de jeugd in Midden-Nederland de jeugd in Flevoland het minst gelukkig is.

Lees artikel

Beleid en sturing | 15 jun. 2023

TFOC organiseert actieweek in Midden-Nederland

Om criminele inmenging in de transportbranche van Midden-Nederland tegen te gaan, organiseerde het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid een actieweek. Naast de politie deden ook de gemeenten, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Douane, het RIEC, Platform Veilig Ondernemen en het Openbaar Ministerie met de actieweek mee.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 15 jun. 2023

Jongeren zetten digitaal talent in tijdens Re_B00TCMP

Walibi Holland was zaterdag het toneel van de Re_B00TCMP! Op dit ééndaagse event leren jongeren met IT-talent over de kansen en uitdagingen die de digitale wereld met zich meebrengt. De ouders kregen een apart programma om meer te leren over het digitaal domein. Met meer dan 40 jongeren en 11 ouders was het event een groot succes! Uiteraard mochten ze achteraf nog even de achtbanen testen.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 jun. 2023

Uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld

Maandag 12 juni is het regiobrede uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld. Een plan dat aantoont dat we vooruitgang boeken in de weerbaarheidsaanpak. In de eigen organisaties, waar veel gebeurt en hard wordt gewerkt, én in het versterken van onze weerbaarheid als één overheid. Een deel van de winst zit al in hoe het plan tot stand is gekomen.

Lees artikel