Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

Oktober cybersecuritymaand: laat je inspireren door de activiteiten in de regio

De maand oktober is traditiegetrouw cybersecuritymaand. Gedurende de hele maand vinden verschillende activiteiten plaats zoals events en trainingen om cybersecure gedrag te stimuleren. Ook in Midden-Nederland hebben verschillende gemeenten activiteiten georganiseerd. We hebben deze overzichtelijk voor je in een infographic geplaatst. Laat je vooral inspireren. Ook in deze nieuwsbrief: een impressie van de cyberweerbaarheidstraining voor senioren die jij ook in jouw gemeente kan (laten) organiseren.

Lees artikel

Campagnes | 24 okt. 2023

Geslaagde Burgernetoefening Nieuwegein

Burgernet is meer dan alleen een app die oproept naar vermiste personen uit te kijken. Dat wist jij als professional natuurlijk al. Een geslaagde oefening op 5 oktober in Nieuwegein bevestigde nogmaals het nut van de app, ook als het bijvoorbeeld gaat om een inbraak. Bewoners van twee wijken in Nieuwegein werden die dag via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar een ‘boef’ in hun wijk. De persoon die de melding deed die leidde tot arrestatie van de ‘boef’ kreeg na afloop een leuke prijs uitgereikt. Een mooi samenspel tussen alerte Burgernetdeelnemers, gemeentelijke handhavers, de politieheli, basisteam Lekpoort en centralisten op de meldkamer. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

PGA-Lab update: veel activiteiten om aan deel te nemen

Ook komende maand hebben we weer allerlei interessante activiteiten op het programma staan. Zo kan je deelnemen aan een vervolgonderzoek van de PGA-monitor, hebben we nog plek voor ontwikkelsessies en kan je deelnemen aan een workshop privacy en gegevensdeling. Lees snel verder voor meer informatie.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 24 okt. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 3% in de eerste negen maanden

In de eerste negen maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is wederom bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we bij zakkenrollen (+39%). De grootste daling betreft de geslaagde woninginbraken (-24%). 

Lees artikel

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Oproep: teken het privacyprotocol PGA voorkoming radicalisering en extremisme

Eind september ontvingen alle gemeenten, politie en OM in Midden-Nederland het privacyprotocol Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme MNL. Het betreft hier een noodzakelijke aanvulling op het bestaande (landelijke) samenwerkingsconvenant en bijbehorende handleiding. Dit privacyprotocol is een laatste actie van de oorspronkelijke bestuurlijke en ambtelijke werkgroep Radicalisering en Extremisme. Met als doel een belangrijke stap in de zorgvuldigheid: meer duidelijkheid over rollen en taken én zorgvuldiger gegevensverwerking via de ICT-systemen van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Lees artikel

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Maatschappelijke onrust: nieuw thema met nieuwe gezichten

Maatschappelijke onrust is een nieuw geprioriteerd thema in de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. Recent hebben de eerste bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen plaatsgevonden. Samen met deze werkgroepen houden Juliette Hamers en Paul van Beijnum zich bezig met het ontwikkelen van een programmaplan Maatschappelijke onrust. Beide stellen zich in deze nieuwsbrief voor. Om tot effectieve aanpakken te komen, is in het plan een aantal opgaven geformuleerd die langs de schakels van de veiligheidsketen zijn gelegd (proactie, preventie, preparatie, respons/repressie, herstel/nazorg). 

Lees artikel

Campagnes | 24 okt. 2023

Rijksoverheid start meerjarige campagne ‘Laat je niet interneppen’

‘Laat je niet interneppen’ is de nieuwe campagne van de Rijksoverheid om Nederlanders bewust te maken van online criminaliteit. Een veelgebruikte manier van criminelen is om mensen online te misleiden. Door in te spelen op persoonlijke situaties en zich voor te doen als iemand anders krijgen criminelen het voor elkaar om mensen op het verkeerde been te zetten. De campagne ‘Laat je niet interneppen’ is gericht op herkennen en voorkomen van online criminaliteit. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 24 okt. 2023

Gemeente Veenendaal volgt als eerste nieuwe training pandcoördinator integrale controle

Een café-eigenaar begint langzamerhand zijn geduld te verliezen. Hem is zojuist voor de vierde keer door de vierde instantie naar zijn vergunning gevraagd. Bij een (integrale) controle is het van belang dat de controle gecoördineerd verloopt en niet iedere partner -zonder overleg- zijn eigen ding gaat doen. De geschetste situatie wil je daarbij voorkomen. Het aanstellen van een pandcoördinator die daarbij een cruciale rol speelt, is daarom van wezenlijk belang. Gemeente Veenendaal onderkende dit belang en vroeg aan Team Operationele Versterking (TOV) om een training te ontwikkelen specifiek gericht op de vaardigheden die van belang zijn bij deze rol. Deze training vond plaats op 19 september. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

“Toch niet of toch wel?’ Deel ik zorgelijke signalen die ik zie?

“Toch niet… of toch wel?” het zijn de woorden van een wijkagent over het delen van zorgelijke signalen die professionals soms zien bij jongeren op straat. Het is een bekend dilemma: wanneer ga je in gesprek met anderen over je vermoedens, hoeveel ruimte is daarvoor en mag je die informatie wel uitwisselen met iemand anders? Onder andere dit onderwerp stond centraal in de bijeenkomst die Straatwaarden verzorgd heeft in Stichtse Vecht op 28 september. Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de denktank met als onderwerp ‘Werkt voorlichting als interventie.’

Lees artikel

Achtergrondinfo | 24 okt. 2023

Nieuwe toolkit communicatie ondermijnende criminaliteit beschikbaar

Communicatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Denk aan het creëren van bewustwording, het vergroten van meldingsbereidheid en het leren herkennen van signalen. Om deze communicatie te ondersteunen is de toolkit communicatie Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit 3.0 ontwikkeld voor – en in samenwerking met- communicatieadviseurs van gemeenten, politie, OM, Belastingdienst (en overige partners).

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 4 okt. 2023

Werkt voorlichting als interventie?

Deze vraag stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Denktank ‘jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit’. Onder de noemer ‘Baat het niet, dan schaadt het wel…?’ spraken professionals, ervaringsdeskundigen en experts met elkaar over de mate van effectiviteit van interventies op gedragsverandering. Zet bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over de gevaren van de drugscriminaliteit een jongere aan het denken? Of zijn juist interventies als individuele begeleiding en coaching bij deze doelgroep effectiever?

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 27 sep. 2023

Werkend leren; leren van je successen én je ‘fouten’

Werkend leren en de integrale aanpak ondermijning; wat verstaan we eronder en welke uitgangspunten liggen eraan werkend leren ten grondslag? En belangrijker; wat levert het jou op? Om adaptief en flexibel te zijn in de aanpak van ondermijning, is een programmatische aanpak van leren en ontwikkelen nodig. De taskforce GOC heeft dan ook de ambitie om meer kennis op te halen, vast te houden en uit te wisselen, mede vanwege de constatering dat dat nu te weinig gebeurt. Daarnaast heeft niet iedereen hetzelfde beeld over wat samenwerken is en nodigt de manier van samenwerken niet altijd uit tot het goed bespreken van dilemma’s en issues. Iedereen onderkent dat van elkaar leren belangrijk is maar de optimale vorm ontbreekt daarvoor vaak nog. Voorgaande punten komen uit de evaluatie van WagenaarHoes. Om die reden heeft werkend leren een plek gekregen in WPDG 3.0.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 25 sep. 2023

Ad van Breukelen neemt na 14 jaar afscheid

Deze week neemt Ad van Breukelen na 14 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Bureau RVS en 9 jaar RIEC MN, afscheid. Graag neemt hij de lezers van deze nieuwsbrief nog een keer mee door de regio. Naar waar we vandaan komen; een tijd waarin Midden-Nederland verreweg het hoogst aantal woninginbraken en autokraken kende. Naar alles wat we sindsdien gezamenlijk hebben bereikt. Naar wat goed gaat, wat er nog te doen is en waar we als regio trots op mogen zijn.

Lees artikel

Tips | 25 sep. 2023

Kijk- en luistertips

Deze maand twee interessante podcasts. De eerste gaat over moderne slavernij; de vaak onzichtbare wereld van uitbuiting van mensen uit Zuidoost-Azië. En wil je weten hoe jouw gemeente veerkracht kan opbouwen tegen cyberaanvallen? Luister dan naar de podcast ‘Cybersessions – The time is now.' 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Meld jij je aan voor de leergang privacy en gegevensdeling?

Ook in augustus en september vonden weer lokale ontwikkelsessies plaats in de regio. Een van de thema’s was ‘privacy en gegevensdeling’. Tijdens een sessie kwam de opmerking ‘nooit een nee zonder een komma’ aan bod. Benieuwd wat daarmee bedoeld werd? Lees dan verder. En er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang Organiseren privacy en gegevensdeling. De deadline voor inschrijven is 29 september.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 25 sep. 2023

Criminaliteitscijfers: welke invloed heeft het festivalseizoen?

In de eerste acht maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vijf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde. Ook is een duidelijk effect van het festivalseizoen te zien op het aantal geregistreerde drugsdelicten.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Jeugdgroepenaanpak: aanbiedingsmemo en het werkproces

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel is voor iedereen beschikbaar. In dit nieuwsbericht een link naar het model. Maar er is voor een aantal gemeenten ook nog werk aan de winkel en we besteden extra aandacht aan de gegevensverwerking.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Burgernetcampagne voor extra deelnemers nu live

“Wist je dat je zelf ook een bijdrage kunt leveren aan een veilige buurt? Download de Burgernetapp vandaag nog en zoek mee naar vermiste of verdachte personen. Iets gezien? Dan bel je via de app 112”.
Met deze boodschap startte op 18 september de Burgernetcampagne om inwoners en ondernemers te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne (filmpje en slider) wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken. Je kan de video zelf ook inzetten. In het vervolg van dit nieuwsbericht vind je de link ernaar.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

De komende vier jaar is de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime een speerpunt in de veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. Hoe partners -gemeenten, politie- hierop inspelen lees je in deze nieuwsbrief. Maar ook voor de landelijke overheid is het een belangrijk aandachtspunt. Daarom lanceert de overheid dit najaar drie verschillende publiekscampagnes, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Lees artikel