Beleid en sturing

Het hoofdthema Beleid en sturing omvat verschillende subthema’s zoals  het veiligheidsinformatiesysteem (VIS), integrale veiligheidsplannen, convenanten, jaarplannen en jaarverslagen. Bureau RVS ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een gepast veiligheidsbeleid.

Documenten en links

Er is een extra document zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

In de bijlage treft uw het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 van de gemeente Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg met daarin drie speerpunten: 1. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 2. Digitale Veiligheid en Cybercriminaliteit, 3. Maatschappelijke onrust en Maatschappelijke verbinding.

Datum:

Auteur:

Gemeente Zeist, Bunnik, Leusden, Woudenberg

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

36

Download bestand

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de regionale veiligheidsstrategie voor de komende vier jaar vastgesteld.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Plan van aanpak

Download bestand

Nieuws

Onderzoeken en rapporten | 24 okt. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 3% in de eerste negen maanden

In de eerste negen maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is wederom bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we bij zakkenrollen (+39%). De grootste daling betreft de geslaagde woninginbraken (-24%). 

Lees artikel

Plannen van aanpak | 21 apr. 2023

Nieuwe regionale veiligheidsstrategie vastgesteld

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld. In deze Veiligheidsstrategie hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland prioriteiten gesteld om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en haar partners in het veiligheidsdomein. De volgende thema’s zijn als gezamenlijke prioriteit benoemd: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercrime en maatschappelijke onrust.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 21 apr. 2023

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 6% in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vijftien gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in het eerste kwartaal van dit jaar, zien we bij zakkenrollen (53%), winkeldiefstal (15%), drugscriminaliteit (12%), brom-, snor- en fietsdiefstal (10%) en verkeersongevallen (10%).  De dalende trent in woninginbraken zet zicht echter ook voort.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 23 nov. 2022

Criminaliteitscijfers: sterke stijging zakkenrollen, criminaliteit overall stijgt met 3%

In de maanden januari tot en met oktober 2022 stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan acht gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde.

De grootste stijgingen in type criminaliteit zien we bij zakkenrollen (58%), winkeldiefstal (+42%) en brom-, snor-,fietsdiefstal (+24%).

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 21 okt. 2022

Geregistreerde criminaliteit: aantal winkeldiefstallen stijgt met 44%

In de eerste drie kwartalen van 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland  met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten is bij vijf gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Bij negen gemeenten daalde de criminaliteit met minimaal 10%. De grootste stijgingen zien we bij (brom)fietsdiefstal (+27%), winkeldiefstal (+44%) en zakkenrollen (+67%). Het aantal incidenten met personen met verward gedrag en ongevallen op de weg stijgt al enkele jaren gestaag. 

Lees artikel