Geregistreerde criminaliteit: aantal winkeldiefstallen stijgt met 44%

Geregistreerde criminaliteit: aantal winkeldiefstallen stijgt met 44%

In de eerste drie kwartalen van 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland  met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten is bij vijf gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Bij negen gemeenten daalde de criminaliteit met minimaal 10%. De grootste stijgingen zien we bij (brom)fietsdiefstal (+27%), winkeldiefstal (+44%) en zakkenrollen (+67%). Het aantal incidenten met personen met verward gedrag en ongevallen op de weg stijgt al enkele jaren gestaag. 

Meer actuele cijfers vindt u hier in de overzichtstabel.

Geregistreerde winkeldiefstallen: hoogste aantal sinds vijf jaar

Recent zijn er diverse nieuwsberichten verschenen over de stijging van het aantal geregistreerde winkeldiefstallen. Over de periode januari t/m september heeft het aantal ook in Midden-Nederland een record bereikt. De dip in 2021 is het gevolg van de coronamaatregelen. Ten opzichte van de jaren daarvoor is de stijging dit jaar tot nu toe zo’n 10%.

Grootste stijging in district Flevoland
Kijkend naar de stijging van 2022 t.o.v. 2021 dan zijn tussen de vijf districten grote verschillen te zien. Gemiddeld voor heel Midden-Nederland steeg het aantal winkeldiefstallen met 44%. Met name in het district Flevoland is de stijging met 63% ver boven dat gemiddelde. Er zijn ook grote stijgingen in individuele steden te zien. Het grote aantal winkeldiefstallen in de binnenstad van Utrecht is veelvuldig in het nieuws. Inderdaad is het aantal registraties daar gestegen met zo’n 75% in de eerste drie kwartalen van 2022 t.o.v. 2021.   

 
 
Het kaartje met de ontwikkeling per gemeente laat duidelijk zien dat er binnen de districten grote verschillen bestaan in de ontwikkeling van het aantal winkeldiefstallen.Aantal winkeldiefstallen in relatie tot aantal inwoners
Tot slot is in onderstaande figuur het aantal geregistreerde winkeldiefstallen gerelateerd aan het aantal inwoners per district weergegeven voor de periode januari-september.

In Utrecht-stad zijn er relatief veel winkeldiefstallen geregistreerd. Bijna tweemaal zoveel als gemiddeld in de regio. Gezien de centrumfunctie van de stad is dit te verwachten. Ook Flevoland scoort ruim boven het gemiddelde van 17,7 winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. We zien dit grotendeels gereflecteerd bij de gemeenten die (ruim) meer dan 100 winkeldiefstallen kenden in de periode januari t/m september. Utrecht heeft met 1221 registraties ruim twee keer zoveel winkeldiefstallen als Almere (606). Op haar beurt weer bijna het dubbele van Amersfoort (339), op de voet gevolgd door Lelystad met 300 registraties. De andere gemeenten met meer dan 100 geregistreerde winkeldiefstallen zijn Zeist (186) en Nieuwegein en Hilversum met beide 130 winkeldiefstallen.


Veiligheid in beeld

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.