Veiligheidsstrategie

In de Veiligheidsstrategie 2023-2026 zijn de gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes voor de komende jaren vastgelegd. Met deze Veiligheidsstrategie geven de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland gevolg aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's ook echt gezamenlijk invulling te geven.

Documenten en links

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

24

Download bestand

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de regionale veiligheidsstrategie voor de komende vier jaar vastgesteld.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Plan van aanpak

Download bestand

Een video waarin uiteengezet wordt hoe we als Veiligheidscoalitie Midden Nederland veiliger willen maken in de komende jaren.

Naar website

Nieuws

Plannen van aanpak | 21 apr. 2023

Nieuwe regionale veiligheidsstrategie vastgesteld

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld. In deze Veiligheidsstrategie hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland prioriteiten gesteld om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en haar partners in het veiligheidsdomein. De volgende thema’s zijn als gezamenlijke prioriteit benoemd: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercrime en maatschappelijke onrust.

Lees artikel