Integraal Veiligheidsprogramma

In het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) stelt de gemeente de lokale veiligheidsprioriteiten en ambities voor de komende periode vast. Voor het operationaliseren van het IVP, stellen gemeenten doorgaans jaarlijkse uitvoeringsprogramma's op. Bureau RVS heeft diverse formats ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van haar IVP en het uitvoeringsprogramma. Alle IVP's van alle 38 gemeenten in Midden-Nederland vormen de basis voor de Regionale Veiligheidsstrategie.

Documenten en links

Er zijn 6 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

In de bijlage treft uw het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 van de gemeente Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg met daarin drie speerpunten: 1. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 2. Digitale Veiligheid en Cybercriminaliteit, 3. Maatschappelijke onrust en Maatschappelijke verbinding.

Datum:

Auteur:

Gemeente Zeist, Bunnik, Leusden, Woudenberg

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

36

Download bestand

Het integraal veiligheidsplan Stichtse Vecht, 2023-2026

Datum:

Auteur:

Gemeente Stichtse Vecht

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

18

Download bestand

Het integraal veiligheidsplan Lelystad, 2023-2026

Datum:

Auteur:

Gemeente Lelystad

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

30

Download bestand

Het integraal veiligheidsplan Vijfheerenlanden, 2020-2022

Datum:

Auteur:

Gemeente Vijfheerenlanden

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

41

Download bestand

Beleidsnotitie gemeente Baarn

Datum:

Auteur:

Gemeente Baarn

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

21

Download bestand

Dit essay, geschreven op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), geeft inzicht in ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Gebaseerd op gesprekken met professionals en literatuuronderzoek.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

40

Download bestand

In deze bijlagen wordt ingegaan op het verbeterplan van de gemeenten, het OM en politie Midden-Nederland voor het verstevigen van de bestuurlijke aanpak.

Datum:

Auteur:

Werkgroep bestuurlijke rapportage

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

2019 hebben we besloten niet in ons eentje aan de slag te gaan om veiligheidsdoelen te bereiken, maar met vijf gemeenten samen een uitgebreid plan te maken. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners veilig kunnen wonen, leven en ondernemen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn onderdeel van onze samenwerking en helpen ons hierbij.

Naar website