Jaarplannen en jaarverslagen

In de Veiligheidsstrategie zijn de gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes vastgelegd van de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland. Het jaarplan geeft het kader voor de concrete vertaling hiervan door de Taskforces.

Documenten en links

Er zijn 6 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Een online brochure over rijker verantwoorden: waarom, waartoe en hoe dan?

Datum:

Auteur:

Jan Nap, Joost Vos, Christiaan Los

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

15

Download bestand

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht gekomen voor het belang van een rijkere verantwoording van de aanpak van criminaliteit. Dit vraagt om een passende en andere verantwoording.

Datum:

Auteur:

NSOB

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

21

Download bestand

Dit document geeft de actieagenda weer voor 2020, als onderdeel van de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022. Het illustreert welke activiteiten er in 2019 zijn uitgevoerd, plus de daarbij behorende resultaten en wat de agenda voor 2020 is rondom de focusgebieden: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, effectieve verbinding van veiligheid en zorg en digitale veiligheid.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

De actieagenda bevat de ambities en inspanningen van de Veiligheidscoalitie in 2022 op de geprioriteerde thema's Veiligheid&Zorg, Digitale Veiligheid en ondermijnende criminaliteit en de projecten zoals radicalisering, veilig ondernemen en Burgernet. Ook kijken we terug op het jaar 2021.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

23

Download bestand

Waar zet de Veiligheidscoalitie in 2022 op in? Wat zijn de ambities in 2022 en hoe realiseren we die? Deze ambities en inspanningen, waarmee gemeenten, OM en politie ondersteund worden, staan vermeld in de actieagenda. Het is aan deze partners zelf in welke mate ze gebruik willen maken van deze ondersteuning. De vertaling van de ambities uit het programma georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn opgenomen in het jaarplan GOC, dat tevens vastgesteld is.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

35

Download bestand

Format voor het invullen van het verantwoordingsbeeld ten behoeve van rijker verantwoorden.

Datum:

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Dit is een eerste trendinventarisatie van de impact van corona op criminaliteit. Deze analyse is een inschatting.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Negende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Achtste editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Zevende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Zesde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Vijfde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Vierde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Derde editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Tweede editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Tiende editie van de trendinventarisatie, de impact van corona op criminaliteit.

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Nieuwsbrief van september 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Nieuwsbrief van oktober 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Nieuwsbrief van november 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Nieuwsbrief van december 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Nieuwsbrief van februari 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Nieuwsbrief van maart 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Nieuwsbrief van januari 2020

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

7

Download bestand

Nieuwsbrief van januari 2021

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Nieuwsbief van februari 2021

Datum:

Auteur:

Bureau RVS en RIEC MN

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Nieuwsbrief van maart 2021

Datum:

Auteur:

Bureau RVS en RIEC MN

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Nieuwsbrief van mei 2021

Datum:

Auteur:

Bureau RVS en RIEC MN

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Nieuwsbrief van april 2021

Datum:

Auteur:

Bureau RVS en RIEC MN

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Nieuwsbrief verschenen in juni 2021

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Datum:

Auteur:

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand