5 nov. 2020

Podcast 'Straatwaarde(n)': ‘Cocaïne & Telegram’

Een lijntje ‘coke’ bestellen via de app Telegram? Het kan allemaal! Het regioprogramma 'Straatwaarde(n)' van het RIEC Midden-Nederland heeft in een kort, verkennend onderzoek de uiting van vraag en aanbod van cocaïnehandel op Telegram laten onderzoeken.

Maar wat is Telegram eigenlijk? Welke type berichten komen voor op dat platform ten aanzien van cocaïne? En waarom is het zo aantrekkelijk voor illegale activiteiten?

Ontdek het hier in de podcast (12 min)!

Lees artikel

29 okt. 2020

Straatwaarde(n) Quick Scan - Oktober 2020

Team ‘Straatwaarde(n)’ heeft in de regio Midden-Nederland in mei 2020 een Quick scan gehouden om verschuivingen/ontwikkelingen op het gebied van drugs en jonge aanwas te inventariseren naar aanleiding van de Corona maatregelen. Dit najaar is hier een vervolg aan gegeven.  Er werd gekeken of er veranderingen en/of opvallende zaken op het gebied van drugscriminaliteit (fenomeenniveau) zijn waargenomen de afgelopen maanden. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees deze hier.

Lees artikel

15 okt. 2020

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

Bestolen worden door je eigen telefoonnummer? 
Het gebeurt via Sim-Swapping. In deze bijdrage leggen we uit hoe het werkt en wat je ertegen kunt doen. En wil je weten hoe criminelen via social engineering ook jou te slim af kunnen zijn? Bekijk dan het hoorcollege van Christopher S. Kayser, auteur van het recent in de VS verschenen boek ‘Cybercrime through social engineering: a new global crisis’. En tot slot: het WODC heeft alle beschikbare kwantitatieve onderzoeken over slachtoffers en daders van cybercrime tot één beeld samengebracht. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Lees artikel

15 okt. 2020

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Investeer in de jongeren, zeker tijdens de coronacrisis!
Strenge coronamaatregelen, verveling, anti-overheids- en anti-politiesentiment en opruiing op sociale media. Nu de coronamaatregelen weer strenger worden, bekijken we in deze nieuwsbrief wat we van de afgelopen maanden kunnen leren ten behoeve van het programma Veiligheid en Zorg. We hebben ‘pop-up rellen’ gezien in enkele steden en vertellen hoe we jongeren in het vervolg beter kunnen bereiken. Hierbij geven we enkele goede voorbeelden van bijvoorbeeld de inzet van influencers of jongerenwerkers, wat naast de update die gedaan wordt voor de Handreiking jaarwisseling 2020, bij kan dragen aan een rustig verloop van Oud en Nieuw. Daarnaast besteden we aandacht aan kwetsbare personen met verward gedrag, zo is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag en is het Zorg-en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gestart met het casusoverleg ‘Verward gedrag en Gevaarsrisico'.

Lees artikel

15 okt. 2020

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Stop Ondermijning Samen!
Drugscriminaliteit aanpakken doen we samen. Eén van de pijlers in die aanpak is dan ook het vergroten van de weerbaarheid tegen drugscriminaliteit. In de Week van de Veiligheid werd aandacht besteed aan dit steeds belangrijker wordende onderwerp. Manieren om weerbaarheid te vergroten zijn bijvoorbeeld het vergroten van kennis over ondermijning of het toegankelijker maken van meldingen doen over ondermijnende criminaliteit. Deze maand laten we zien hoe een goede samenwerking met Meld Misdaad Anoniem bijdraagt aan een verhoogde meldingsbereidheid. We geven een praktijkvoorbeeld waarin het belang van bewustwording over ondermijning naar voren komt en vertellen in een interview met juridische experts hoe het bestuurlijk instrumentarium ‘last onder bestuursdwang’ daar ook aan bijdraagt. Tot slot geven we goede voorbeelden die bij verschillende doelgroepen de boodschap over te brengen: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen!’ en vragen we je aandacht voor de nieuwe website waarop weerbaarheid volop in de aandacht staat: ‘Stop Ondermijning Samen!’  

Lees artikel

15 okt. 2020

Op de agenda

Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland
Donderdag 29 oktober - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan via de website aan voor de digitale bijeenkomst. 

HU Startbaansessies
Donderdag 29 oktober - De Hogeschool Utrecht organiseert vier weken lang elke donderdagmiddag interessante online sessies over het samenwerken binnen de persoonsgerichte aanpak. De eerste Starbaan-sessie staat gepland op 29 oktober waarbij de PGA-scan centraal staat. Dit is een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Nieuwsgierig? Het gehele programma bekijken en jezelf opgeven kan hier.

Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstok
Maandag 2 november - Een webinar door VNG over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG.

Save-the-date: Vijfde Q College Straatwaarde(n) - Webinar
Dinsdag 10 november - Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur. 

Online Bibob
Donderdag 19 november - De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden beperkt. En vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar wat is de Wet Bibob precies? En welke ervaringen zijn in de praktijk opgedaan? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Benieuwd naar de antwoorden? Meld je dan aan voor de twee webinars.

Lees artikel

24 sep. 2020

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

In deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie gaan we in op de impact van de coronamaatregelen op prijzen, beschikbaarheid en samenstellingen van illegale drugs in Nederland. Gebruiken jongeren gedurende de coronacrisis meer of minder drugs? We bieden een preventiegerichte interventie tegen drugscriminaliteit aan, met als doel de boodschap ‘drugsmisdaad loont niet!’ over te brengen. Tot slot ook een podcast over jongeren en drugs, informatie en tools over malafide en bonafide (ver)huurders en een burgemeester die vertelt over ervaringen met het opleggen van een last onder dwangsom (let op: achter de inlog). Lees dus gauw verder!

Lees artikel

24 sep. 2020

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

In deze eerste trendinventarisatie na de zomervakantie gaan we in op het verzekeren van cyberschade bij consumenten. Wat betekent deze ontwikkeling voor de aanpak van cybercrime? En de laatste tijd horen we steeds meer over slachtoffers van bankhelpdeskfraude via spoofing. Wat is dat eigenlijk? Wie worden er slachtoffer van? En hoe gaan de daders te werk? En tenslotte gaan we in op de mogelijkheid om in jouw lokale veiligheid en leefbaarheidsmonitor vragen over cybercrime mee te nemen.

Lees artikel

24 sep. 2020

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar recidive en naar factoren die de kans op recidive beïnvloeden. Maar hoe kun je als beleidsmaker wijs worden uit de hele berg aan bevindingen, zodat adviezen en beslissingen gebaseerd zijn op bestaande kennis en niet op onderbuikgevoel? Om effectief en financieel verstandig te kunnen handelen, is het belangrijk om wetenschappelijke inzichten als uitgangspunt te nemen. Daarom heeft het programma Koers en Kansen een recidivemodel laten ontwikkelen.

Lees artikel

24 sep. 2020

Op de agenda

6 oktober 2020: Digitale Ondermijningsdag 2020
Vanaf 6 oktober wordt er, met uitsluitsel van de herfstvakantie, elke week een nieuw webinar gedeeld. Ieder webinar wordt uitgezonden op een dinsdag van 14.00 - 15.00 uur. Benieuwd naar de verschillende onderwerpen per week? Bekijk het aanbod van webinars hier

14 oktober 2020: Gebruik de APV, daar bestrijd je ondermijning mee!
Werk je regelmatig met de APV en wil je meer weten over hoe je de APV kan inzetten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Schrijf dan nu 14 oktober 2020 in je agenda: Webinar APV en Ondermijning. Bekijk het uitgebreide programma

10 november 2020: SAVE THE DATE 5e Q College 'Straatwaarde(n)'
Het vijfde Q College vindt plaats op: dinsdag 10 november 2020 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Vanwege de Corona-maatregelen is dit Q college in de vorm een webinar. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur. Houd de website goed in de gaten voor meer informatie en om je binnenkort aan te melden! 

Lees artikel

30 apr. 2020

Aanpak van coronacrisis vraagt om breder perspectief

Eerder berichtten we al over corona en de epidemie van angst en onzekerheid. Nu de coronamaatregelen wederom zijn verlengd, neemt de angst voor het coronavirus af. Mensen lijken minder bereid om gedragsmaatregelen om het virus te bestrijden, blindelings na te leven. Ondertussen groeit wel de angst voor de economische effecten van de coronacrisis. Een gemeenschappelijk perspectief waarin we de gezondheid van de samenleving breder uitleggen, is nodig, betoogt Marnix Eysink Smeets. Lees het opiniestuk.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Lees artikel

30 apr. 2020

Coronafraude: nieuwe smoes met bestaande technieken

Het is 29 januari 2020. De Fraudehelpdesk (FHD) ontvangt de eerste melding van coronafraude. Een slachtoffer is online opgelicht bij de aankoop van mondkapjes. Half april staat de teller al op 1.050 meldingen waarin het coronavirus gebruikt werd voor oplichting. Zijn er nu meer fraudemeldingen door het coronavirus? En hoe spelen criminelen in op deze pandemie? CCV-adviseur Mila Cassée ging hierover in gesprek met Tanya Wijngaarde van de FHD. Lees hier!

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV)

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

De politie en Veilig Thuis maken zich op voor een forse stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wereldwijd stijgt het aantal meldingen fors, benoemde ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres.

De stand van zaken in Midden-Nederland en hoe organisaties er in onze regio mee omgaan, lees je deze week in onderstaande onderwerpen:

  • Vooralsnog geen zichtbare stijging huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Manieren om onopvallend en makkelijk een melding te doen

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en digitale veiligheid

Elke week worden relevante inzichten over corona en de impact daarvan op digitale criminaliteit gedeeld. Deze week ligt de focus op het gebruik van social media om bewoners en ondernemers te waarschuwen voor internetcriminaliteit en kun je meer lezen over het gebruik van gratis diensten zoals Zoom. Want wat betekent ‘gratis’ voor de veiligheid van je gegevens?

Lees artikel

14 apr. 2020

Corona en ondermijning

Als gevolg van de coronacrisis zien we de nodige verschuivingen in de (ondermijnende) criminaliteit. Minstens zo belangrijk is echter de vraag wat we niet zien. In deze nieuwsbrief bieden we meer zicht op de gevolgen van de coronamaatregelen op ondermijnende gelegenheidsstructuren. Deze week hebben we aandacht voor het effect van corona op kwetsbare jongeren in de drugshandel.

Lees artikel

8 apr. 2020

Als het bestuur geveld wordt door het virus

Wat als er een burgemeester ziek wordt? Of als het hele college de ziekenboeg in moet of veel ambtenaren tegelijkertijd? Gemeenten en Veiligheidsregio’s stelden een continuïteitsplan op, meldt Binnenlands Bestuur. Kijk voor aanvullende informatie ook eens op Raadsleden en Veiligheid en in het CCV-dossier Integraal Veiligheidsbeleid. Lees hier het artikel van het Binnenlands Bestuur.

(Dit artikel is geschreven door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV)

Lees artikel

18 mrt. 2020

Veilig digitaal thuiswerken

Iedereen heeft ongetwijfeld in verband met het coronavirus een uitgebreide thuiswerkinstructie gekregen. Voor zover dat niet het geval is, kunnen de ‘voorzorgsmaatregelen thuiswerken’ van het Nationaal Cyber Security Centre gebruikt wordt als richtlijnen.

Vanwege de gevoelige informatie waar we als veiligheidspartners dagelijks mee te maken hebben, benadrukken we vooral dit advies: Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference.

Lees artikel

11 nov. 2019

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.

Lees artikel

20 sep. 2019

'Het bijzondere schuilt in het normale'

Commissaris van de Koning Hans Oosters, brengt een werkbezoek aan de districten Oost en West

Hans Oosters is sinds afgelopen februari commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en heeft ondermijning in portefeuille. Om zijn beeld van het thema wat te verdiepen bracht hij op 19 juli een werkbezoek aan district oost en west van de regio Midden-Nederland. Taskforce voorzitter en burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs vertelde onder andere over de drugsproblematiek waar Midden-Nederland mee te maken heeft. Sjoerd Potters (burgemeester De Bilt), Esther Ooteman (programmamanager DTO west), Ankie Warning (gemeente Nieuwegein), Mark van Dorssen (politie) Rudo Verhoef (gemeente de Bilt) en Hannah Graaf (RIEC) vertelden over de werking van de Districtelijke Teams Ondermijning (DTO’s) en de thema's die de districten Oost en West oppakken. Ook lieten zij de CvdK verschillende locaties zien waar een ondermijningsaanpak plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Bij het Groeipaleis (groothandel die grootschalige illegale hennepteelt mogelijk maakte en in 2018 gesloten is) in Nieuwegein mocht de delegatie binnenkijken.

Lees artikel

19 sep. 2019

Waar is mijn zoon?

Iedereen in Nederland is geschokt over de moord op advocaat Derk Wiersum. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden die wij veel sterkte wensen.

Lees artikel