Voor scholen

Voor scholen hebben wij verschillende beschikbare interventies. Neem hiervoor contact op met je gemeente of met ons via straatwaarden@riec-mn.nl
•    Lesprogramma Kapot sterk
•    Beslisboom ‘drugs op school’ 
•    Les- en wijkbrieven  

Lesprogramma Kapot Sterk

‘Kapot Sterk’ is een preventief onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8. Met als doel de jonge jeugd weerbaarder te maken tegen de verleidingen van (drugs)criminaliteit, zodat zij hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken. Alle informatie over Kapot Sterk vind je op deze pagina. 

Beslisboom ‘drugs op school’

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt. Maar is dit een feit of een onderbuikgevoel? En wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is door het regioprogramma Straatwaarden de beslisboom ‘Drugs op school’ en het niet-pluis-gevoel document ontwikkeld. De beslisboom biedt handvatten aan professionals en helpt bij signaleren
Voor onderwijsprofessionals is het lastig om te signaleren wanneer jongeren mogelijk afglijden in de (drugs)criminaliteit. Op verzoek van diverse middelbare scholen en gemeenten, waaronder IJsselstein, is daarom de beslisboom tot stand gekomen. De beslisboom is ontwikkeld in samenwerking met allerlei betrokken partijen om deze optimaal aan te laten sluiten op de hulpvraag vanuit professionals. De tool is bedoeld voor professionals van gemeenten en onderwijsinstellingen, maar biedt ook handvatten aan jeugd- en/of wijkagenten, jongerenwerkers, (jeugd)boa’s en andere betrokken lokale professionals.

Patrick van Domburg, burgemeester IJsselstein: “Het creëren en versterken van de integrale samenwerking in de regio is van groot belang om drugscriminaliteit onder jongeren tegen te gaan. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. De beslisboom is een waardevolle tool die betrokken professionals, waaronder docenten en werknemers op scholen, helpt om signalen te herkennen en bij een onderbuikgevoel of feitelijke constatering de juiste stappen te ondernemen. Door met elkaar in verbinding te staan en duidelijke afspraken te maken, komen signalen bij de juiste professionals terecht en kan er tijdig geanticipeerd worden in complexe situaties. Op deze manier krijgen leerlingen de beste zorg.”

Wijk- en lesbrieven

Een wijkbericht is een korte brief gericht aan de bewoners van een wijk om hen te informeren over bepaalde acties, gebeurtenissen of aanhoudingen die hebben plaatsgevonden in die omgeving. Naast informeren, wordt de lezer geactiveerd om verdachte situaties te melden.  In het bericht staat o.a. hoe de lezer contact kan opnemen met de wijkagent of de gebiedsmanager voor een praatje, extra informatie over de aanpak van drugshandel kan krijgen of wat de lezer kan doen als iemand hulp nodig heeft.  Het wijkbericht verspreid de gemeente per post in een bepaald gebied vrij direct na de actie. 

Actuele gebeurtenissen kunnen - hoe verschrikkelijk soms ook – een uitgelezen kans zijn om met de leerlingen te bespreken hoe ze omgaan met de verleiding van het kiezen voor een crimineel pad. Als we willen weten wat jongeren kan weerhouden om dit pad te kiezen, moeten we met hen in gesprek gaan. We willen onderwijs en jongerenwerk ondersteunen bij de gesprekken die over dit onderwerp gevoerd kunnen worden. De lesbrief kan daarbij helpen. Via deze lesbrief kan de professional in gesprek gaan met jongeren. Daarbij kan hij of zij gebruik maken van de voorbeeldvragen, maar de professional is vrij om te bepalen welke vragen er wel of niet gesteld worden. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van onder andere filmpjes, podcasts of krantenartikelen. Het gesprek kan afgesloten worden met een opdracht zoals beschreven staat in het voorbeeld van een lesbrief.

Voorbeelden vam les- en wijkbrieven volgen later. 

Documenten en links

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Datum:

Auteur:

Straatwaarde(n)

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand