Voor wijk/gemeenten

Voor gemeenten hebben wij verschillende beschikbare interventies. Neem hiervoor contact op met ons via straatwaarden@riec-mn.nl. 

•    Ouderbetrokkenheidsspel
•    BaseQamp
•    Bulk SMS

Ouderbetrokkenheidsspel 

Voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid heeft het programma Straatwaarden een spel ontwikkeld: KletsKampioen. Het doel van het spel is dat ouders op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met hun kinderen. Het is een bordspel dat de ouder(s)/verzorger(s) samen met hun kind(eren) kunnen spelen. Aan de hand van opdrachten en kaartjes raken ouders en kinderen met elkaar in gesprek over allerlei soorten dilemma’s, thema’s en vraagstukken. Het spel wordt op dit moment in twee gemeenten gepilot. Begin 2024 gaan we het spel doorontwikkelen, zodat deze beschikbaar wordt voor de hele regio. Daar brengen we onze partners uiteraard van op de hoogte. 

BaseQamp

In samenwerking met Defensie werkt Straatwaarden aan een innovatief project genaamd BaseQamp. Het project is bedoeld voor jongeren uit kwetsbare wijken, die door gebrek aan perspectief onvoldoende tot hun recht komen. Uit gesprekken met professionals blijkt dat veel jongeren uit deze wijken trauma’s hebben opgelopen en kampen met een emotionele rugzak. De jongeren zijn uit balans geraakt, waardoor zij het risico lopen om verkeerde keuzes te maken. Vaak ontbreekt een positief rolmodel, een persoonlijke missie en een doel in het leven om optimaal en bewust vanuit hun eigen rugzak te werken.

BaseQamp biedt deze jongeren een veilige omgeving maar ook een uitdagende training. Zij ontwikkelen skills waar zij in hun toekomst op kunnen terugvallen. Gedurende het project worden de jongeren intensief begeleid en ondersteund, waardoor zij hun innerlijke kracht en talenten ontdekken en deze ontplooien. Daarnaast wordt perspectief geboden aan de jongeren door hen te begeleiden naar een passende opleiding of baan.

Bulk SMS

Jouw nummer stond in een telefoon van een dealer die is opgepakt. Brengt drugs jou of iemand in je omgeving in de problemen? Er is een oplossing! Ga naar www.hulpsos.nl voor info of start hier een vertrouwelijk chatgesprek voor hulp.

Dit bericht ontvangen telefoonnummers afkomstig uit (dealer)telefoons die in beslag zijn genomen bij meerdere huiszoekingen en aanhoudingen. Het sms-bericht leidt de ontvangers naar een website met informatie over drugsgebruik en -dealen met een verwijzing naar hulpverlening. 

Het doel van deze actie? Drugsgebruikers en drugsdealers bewust maken van de gevolgen van drugs en hen helpen bij het vinden van een uitweg. 

De telefoonnummers worden eenmalig gebruikt voor het versturen van een sms, ze worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie op naam in de politiesystemen.  

Meer weten over deze actie? Luister dan naar de podcast van het Openbaar Ministerie. Of lees dit persbericht over de actie in Lelystad: Bulk-sms naar 500 contacten uit meerdere dealertelefoons | politie.nl

 

Documenten en links

Deze website is een initiatief van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Deze site heeft als doel de bewustwording over ondermijning te vergroten.

Naar website