Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Geen nieuwsbrief in augustus

In verband met de zomer zal de eerstvolgende nieuwsbrief in September verschijnen. We wensen iedereen een mooie en veilige zomer. 

Lees artikel

Tips | 11 jul. 2024

Lees- en luistertips voor de zomer

Tijdens de zomer is er eindelijk tijd voor een goed boek en een interessante podcast. Wil je tegelijkertijd je kennisniveau van maatschappelijke onrust wat opkrikken? Bekijk dan hier onze drie leestips en één luistertip!

Lees artikel

Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Woensdag 9 oktober: leerkring VOG-P en screening

Sinds 1 mei 2023 is de VOG-P screening verplicht voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Tijdens de leerkring willen we ophalen hoe de implementatie van het handelingskader VOG-P en de screening loopt en tegen welke plus- en knelpunten gemeenten aan lopen. Inmiddels zijn er al de nodige vragen van afdelingen OOV en vooral HR. De komende weken willen we gebruiken om te inventariseren welke punten in gemeenten of de provincie een probleem vormen. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Bewustwording in het sociaal domein: ‘Cocaïne in pizzadozen’

In de afgelopen periode vonden diverse interessante bijeenkomsten plaats. Zo was er het BES-ondermijningscongres dat door burgemeester Melis van de gemeente Bunschoten werd geopend met de oproep: ‘Vertrouw op elkaar, doe het samen en hou elkaar uit de wind als het moet.’ Op verzoek van de gemeente Amersfoort organiseerde het RIEC een bewustwordingssessie voor het sociaal domein. Een grote variëteit aan deelnemers bedacht met elkaar een aantal criminele bedrijfsplannen, maar verliet bovenal de sessie met een extra ondermijningsbril. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Webinar onbewust onbekwaam: De rol van de OOV’er bij een cybercrisis

Op 3 juli gaf Remco Groet (Informatie Beveiligingsdienst) een webinar over de rol van de OOV-er bij een cybercrisis. Een groep van maar liefst 35 collega’s (CISO’s, OOV’ers en crisisfunctionarissen) sloot aan bij het webinar. Het verslag en de PowerPointpresentatie staan op de website van de Veiligheidscoalitie. Conclusie van Remco’s verhaal: de OOV’er heeft een essentiële rol (in de voorbereiding) bij een cybercrisis. Initieer oefeningen, breng het onderwerp op de agenda bij bestuurders en leg contact met je CISO.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 11 jul. 2024

Bestuurlijk rondetafelgesprek online dimensie maatschappelijke onrust levert belangrijke inzichten op

Op 19 juni vond het bestuurlijk rondetafelgesprek over de online dimensie van maatschappelijke onrust plaats in de raadzaal van de gemeente Houten, in aanwezigheid van negen burgemeesters, het hoofd eenheidsleiding van politie en teammanager Beleid & Strategie van het Openbaar Ministerie. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij nieuwe kennis en inzichten zijn opgedaan en gedeeld.

 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Doe mee met de M-campagne bedrijventerreinen

Meld Misdaad Anoniem heeft in de afgelopen jaren – in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid - meerdere campagnes uitgevoerd in meer dan 100 gemeenten tegen het misbruik van panden door criminelen. Bijvoorbeeld gericht op getuigen in de vastgoedsector en op huurders in (sociale) huurwoningen. In oktober start een nieuwe campagne gericht op ondernemers op bedrijventerreinen. De campagne sluit aan bij het Actieprogramma Veilig Ondernemen om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten en te investeren in de weerbaarheid en het bewustzijn van ondernemers. Gemeenten en andere veiligheidspartners kunnen aansluiten. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 11 jul. 2024

Bestuurlijke bevoegdheden inzetten in de strijd tegen online criminaliteit

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de inzet van bestuurlijke bevoegdheden gebruikelijk en normaal. We zien echter dat online criminaliteit voor meer leed (cumulatief) zorgt in onze samenleving en er mondiaal meer geld mee wordt verdiend dan met drugshandel. Het is noodzakelijk om alle registers te openen en met elkaar te gaan verkennen hoe we bestuurlijke bevoegdheden kunnen gaan inzetten. 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 11 jul. 2024

Voorjaarsmeting 2024 Risico- en crisisbarometer (RCB) en trendanalyse Nationale veiligheid 2024 beschikbaar

Ipsos I&O doet periodiek onderzoek naar de beleving van Nederlanders van de nationale veiligheid en het vertrouwen dat zij hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crises, wat resulteert in de Risico- en crisisbarometer (RCB). Uit de meest recente versie blijkt dat inwoners van Nederland zich de meeste zorgen maken over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme. Een tweede belangrijke rapportage die recent is verschenen, is de trendanalyse nationale veiligheid. Deze analyse dient als onderbouwing voor het actualiseren van de veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. Voor veel dreigingen is de situatie in de afgelopen twee jaar slechter geworden.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 11 jul. 2024

Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland: samen veilig ondernemen

PVO Midden-Nederland opereert nu bijna twee jaar op volle toeren. Als een echte startup zijn we volop bezig met het vergroten van onze naamsbekendheid en het promoten van onze diensten. PVO Midden-Nederland maakt deel uit van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en valt onder PVO-NL, de landelijke organisatie die zich inzet voor veilig ondernemen. Onze missie als Midden-Nederland is duidelijk: het bevorderen van veilig ondernemen in de regio. Dit doen we op diverse manieren, waarbij we ons richten op branches, thema’s en gebieden. 

 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 11 jul. 2024

Save the date: verdiepende praktijkoefening complexe demonstraties – 22 oktober

Op 22 oktober vindt een verdiepende praktijkoefening over complexe demonstraties plaats. Deze praktijkoefening borduurt voort op de kennissessie complexe demonstraties die op 1 februari van dit jaar plaatsvond. Kortgeleden is namens de bestuurlijke werkgroep maatschappelijke onrust een save the date verstuurd naar gemeenten, politie en OM. Ben jij veiligheidsprofessional in Midden-Nederland, heb je geen save the date ontvangen en wil je graag aanwezig zijn bij deze verdiepingssessie?   

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 11 jul. 2024

Geslaagde eerste bijeenkomst CISO-ISO netwerk 13 juni

Op 13 juni 2024 kwam het CISO- en ISO-netwerk in Midden-Nederland voor het eerst bij elkaar. Het doel van het netwerk is om elkaar te kunnen vinden, van elkaar te leren en om makkelijker met elkaar samen te werken. De Chief Information Officer van de gemeente Hilversum verwoordde het mooi in zijn welkomstwoord; “We zijn geen concurrenten, we staan samen voor dezelfde opgaves”.

Lees artikel

Beleid en sturing | 11 jul. 2024

Wet gegevensverweking samenwerkingsverbanden (Wgs) aangenomen

Op dinsdag 18 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wgs (Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden gegevens kunnen worden verwerkt binnen vier bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder het RIEC-samenwerkingsverband en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het streven is dat de Wgs per 1 januari 2025 in werking treedt.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 19 jun. 2024

BES-congres: samen tegen ondermijning

“Vertrouw op elkaar, doe het samen en hou elkaar uit de wind als het moet”. Met die woorden trapte burgemeester van Bunschoten Melis van de Groep, het BES-congres tegen ondermijning af op 17 juni.  Ruim 70 medewerkers van de gemeenten Bunschoten, de Bilt, Baarn, Eemnes en Soest (BES) en ook politie en VNG kwamen samen om elkaar te ontmoeten, te leren en samen plannen te maken voor de aanpak van ondermijning. 

Lees artikel

Tips | 18 jun. 2024

Kijk- en luistertips

Met pseudo-juridische argumenten denken autonomen de Staat, politie, rechtbanken en andere autoriteiten ‘schaakmat’ te kunnen zetten. Universitair docent Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Luuk de Boer, heeft een artikel geschreven over de soevereine beweging met een juridische blik. En vanuit het programma Kapot Sterk zijn er verschillende interessante podcasts. Jongeren komen soms al vroeg in aanraking met verschillende vormen van criminaliteit. Straatwaarden van het RIEC Midden-Nederland zet zich o.a. met het programma Kapot Sterk in om dit te voorkomen. Het doel van dit programma is om de jonge jeugd weerbaarder te maken tegen de verleidingen van criminaliteit. Je hoort er alles over in de podcasts. 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 18 jun. 2024

Geslaagde roadshow online aangejaagde ordeverstoringen

Dinsdag 4 juni organiseerde Bureau RVS in samenwerking met het CCV de roadshow Midden-Nederland over online aangejaagde ordeverstoringen (hierna: OAOV). Deze informatieve en praktische bijeenkomst vond plaats bij gemeente De Bilt, waarbij meer dan 40 betrokken professionals van gemeenten uit Midden-Nederland, politie, OM, en de ministeries van JenV en BZK hun kennis vergrootten en oefenden met casuïstiek van OAOV. De bijeenkomst is onderdeel van de actieagenda Maatschappelijke onrust 2024. In dit nieuwsbericht vind je o.a. een link naar een aantal praktische documenten over OAOV.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 18 jun. 2024

Nieuwe medewerkers RIEC MN en Bureau RVS stellen zich voor

Zowel bij Bureau RVS als het RIEC zijn kortgeleden weer nieuwe medewerkers begonnen. Bij het RIEC verwelkomen we Bibob-adviseur Olga Klooster en bij Bureau RVS Nina van Liere als adviseur digitale veiligheid en cybercrime. Via deze nieuwsbrief stellen ze zich graag aan jullie voor en weet je hoe je hen kan bereiken als jouw gemeente een Bibob of digitale veiligheidsvraagstuk heeft. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 18 jun. 2024

11 juli (Utrecht): themabijeenkomst soevereinen/autonomen. Meld je nu aan!

Namens de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust, organiseert Bureau RVS op donderdag 11 juli een themabijeenkomst over het fenomeen van soevereinen/ autonomen. Het doel van deze bijeenkomst is het vergroten van de kennis van bestuurders, OOV-ambtenaren, politie en OM over dit fenomeen en hen handvatten bieden om het fenomeen te herkennen en in kaart te brengen. Interesse in deelname? Meld je dan nu aan.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jun. 2024

Fraude met online handel stijgt 39%

In de eerste vijf maanden van 2024 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 1% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio, is bij acht gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit zien we deze maand bij fraude, in de subcategorie online handel (+39%). De grootste daling betreft cybercrime (-22%). 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 18 jun. 2024

Nieuwe website demonstratierecht online

Als gemeente online onderzoek uitvoeren om de openbare orde en veiligheid te bewaken of herstellen. Mag dat zomaar? En welke juridische kaders gelden voor dit onderzoek? De VNG publiceerde hierover een nieuw protocol online onderzoek. Ook in dit nieuwsitem: bekijk de nieuwe website met alles wat je wil weten over het demonstratierecht. En heb jij een goed idee voor een project dat zich richt op online aangejaagde ordeverstoringen? Via City Deal/CVV kunnen gemeenten, private partijen etc. een subsidieaanvraag indienen. 

Lees artikel