Achtergrondinfo | 14 mrt. 2024

Bankhelpdeskfraude voorkomen door de omgeving van senioren in te schakelen

Senioren blijven een kwetsbare doelgroep als het gaat om bankhelpdeskfraude. Om hen weerbaarder te maken, ontwikkelde de politie in Gooi en Vechtstreek een flyer voor thuiszorgmedewerkers en kleinkinderen -mensen die dicht bij de doelgroep staan- om hen hierbij te helpen. En noteer in je agenda: op 27 mei organiseren de politie en het OM een themamiddag over de aanpak van geldezels. Benieuwd naar de flyers voor senioren? Of meer weten over de themamiddag geldezels? 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 22 feb. 2024

Jurisprudentie: politie kan en mag nog steeds aansluiten bij integrale controles

In 2022 deed de politierechter een uitspraak in een strafproces waardoor heel even paniek ontstond in politie- en gemeenteland. In die uitspraak in 2022 ging een verdachte van drugshandel (strafrechtelijk) vrijuit omdat, volgens oordeel van de rechter, het bewijs van de aanwezigheid van heel veel drugs en een drugslab onrechtmatig was verkregen. De onrechtmatigheid bestond eruit dat de politie tijdens een integrale controle zonder geldige reden direct met de gemeente meegelopen was, een loods in. Alles wat daarna in de bijhorende woning was aangetroffen was daardoor ook onrechtmatig verkregen. De landelijke ontstane onrust, die heel even neigde naar het oordeel dat politie dus nooit meer aan kan sluiten bij integrale controles, was niet terecht. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 15 feb. 2024

Controle villa in Amersfoort: adres voor 400 bedrijven

Een vrijstaande villa in een woonwijk in Amersfoort was dinsdag het decor van een multidisciplinaire controle, ingezet op advies van het RIEC Midden-Nederland. Gemeente Amersfoort, politie, Belastingdienst én een curator betraden het pand waar, op papier, bijna 400 bedrijven staan ingeschreven. Het vermoeden bestaat dat een aantal van deze bedrijven zich niet houdt aan wet- en regelgeving, met vermoedens van fraude, witwassen van drugsgeld en het doorgeven van onjuiste gegevens aan het handelsregister tot gevolg.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 15 feb. 2024

Training aan senioren op het gebied van digitale veiligheid. Ook in jouw gemeente?

Onderdeel van het programma Digitale veiligheid en cybercrime zijn twee young professionals die in de regio Midden-Nederland trainingen geven op het gebied van digitale veiligheid. Zo is er de training “Laat je geen h@ck zetten”. Deze training gaat in op de psychologische aspecten van wat het slachtofferschap van cybercriminelen doet met mensen, maar ook welke psychologische trucjes de cybercriminelen gebruiken om de mensen zo ver te krijgen dat zij geld overmaken of persoonsgegevens afstaan. Een tweede training behoort bij de campagne ‘Echt-nep’. Wil jij in jouw gemeente oudere inwoners ook weerbaarder maken? In dit nieuwsartikel vind je meer informatie. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 15 feb. 2024

Bijeenkomst ‘aanpak ondermijning in vastgoed’ 4 maart: jij bent er toch ook bij?

Ben jij een (beleids)medewerker OOV met de aanpak ondermijning in portefeuille? Kom dan op 4 maart naar de bijeenkomst ‘Lessons learned: Aanpak thema vastgoed Gooi en Vechtstreek’ in het gemeentehuis van Gooise Meren. En neem vooral een collega mee van een afdeling die jij nodig hebt om ‘fout vastgoed’ in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst krijg je onder andere inzicht in de rol van vastgoed binnen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook kom je meer te weten over de kwetsbaarheid van de vastgoedsector voor criminele inmenging en de eerste stap die gemeenten kunnen zetten om een vuist te maken tegen vastgoedcriminaliteit. Meld je daarom nu aan. 

Lees artikel

Campagnes | 15 feb. 2024

Nieuwe overheidscampagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ van start

Op safer internet day 2024 is een nieuwe rijksoverheidscampagne van start gegaan met als thema Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig. De campagne richt zich op het belang van online dubbele beveiliging, ook wel two factor authentication genoemd (2fa) en bevat onder andere een toolkit die gemeenten (en private partijen) in kunnen zetten om inwoners weerbaarder te maken. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 15 feb. 2024

Verschillen mogen er zijn, maar de gedeelde urgentie is voelbaar

De afgelopen weken is tijdens verschillende sessies in de regio hard gewerkt. Er zijn o.a. ideeën opgehaald voor de borging van het PGA-Lab. Hieruit werd duidelijk dat er verschillen zijn maar dat alle partijen een gedeelde urgentie voelen rond het blijven agenderen en aanjagen van de (lokale) PGA. Verder kan je in februari/maart deelnemen aan een interessante webinarreeks van de VNG over het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. En de website bevat weer veel nieuwe documenten om jou te ondersteunen in je werk.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 feb. 2024

Geregistreerde criminaliteit daalt met 5%

In januari 2024 daalt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vijftien gemeenten deze daling 10% of meer geweest. Daar staan zes gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% steeg in genoemde periode. Zakkenrollen blijft de koppositie bekleden als het gaat om de grootste stijging: +79%. De grootste daling is te zien bij openlijk geweld: -29%.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 feb. 2024

Handelingsperspectief helpt tegen malafide vastgoedondernemers die slaatje willen slaan uit de Spreidingswet

De politie heeft de laatste tijd concrete casuïstiek en signalen dat malafide /dubieuze vastgoedondernemers gemeenten benaderen voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers en huisvesting van statushouders. Gemeenten moeten deze huisvesting op korte termijn realiseren, wat extra druk oplevert. Hierdoor is er mogelijk minder aandacht voor een integriteitscheck of de risico’s van ondermijning. Gemeentelijke organisatieonderdelen en bestuurders die bezig zijn met de aankoop of huur van vastgoed/accommodaties, moeten zich bewust zijn van het risico dat malafide ondernemers zich mogelijk verrijken met publiek geld. Om deze risico’s te verkleinen is nu handelingsperspectief beschikbaar. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 15 feb. 2024

Bureau RVS verspreidt enquête over fenomeen soevereinen/autonomen

Maatschappelijke onrust is een breed thema. Zo heeft Bureau RVS in samenwerking met Hogeschool Inholland een enquête verspreid onder de gemeenten in Midden-Nederland om het fenomeen soevereinen/autonomen in beeld te brengen. Ook besteedt het programma aandacht aan complexe demonstraties waarover 1 februari een kennissessie plaatsvond. Je vindt de powerpoint van die kennissessie in dit nieuwsartikel.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 1 feb. 2024

Uniek onderzoek naar liquidaties: wat brengt betrokkenen tot hun daad?

Onderzoek bevestigt het belang van een vroegsignalerende aanpak op jeugdcriminaliteit en het begrijpen wat schutters tot hun daden brengt.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 jan. 2024

Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2023 met 3%

Bezien over heel 2023 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 3% ten opzichte van het jaar 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij zes gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vijf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. Zakkenrollen blijft de koploper qua grootste stijging in type criminaliteit (+47%). De grootste daling betreft wederom de overvallen met geweld (-22%). 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 jan. 2024

Jaarverslag Burgernet 2023 is uit: succespercentage 21,7%

In 2023 is Burgernet maar liefst 11.842 keer ingezet met een succespercentage van 21,7%. Daarmee is het waardevol opsporingsmiddel voor de politie. Burgernet wordt ingezet bij vermiste of verdachte personen / voertuigen waarbij deelnemers gevraagd worden mee te zoeken. In 2023 werden de sms/spraakberichten uifgefaseerd zodat de deelnemer volledig anoniem is via de Burgernetapp. De sms-actie en online promotiecampagne om nieuwe gebruikers te werven of om bestaande gebruikers over te laten stappen naar de app, leverde in korte tijd ruim 400.000 nieuwe downloads van de Burgernetapp op. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 22 jan. 2024

Handelingskader VOG-P screening van gemeentemedewerkers gereed

Sinds 1 mei 2023 is de VOG-P screening verplicht voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Om gemeenten te ondersteunen bij het invulling geven aan de verplichte screening, heeft het RIEC Midden-Nederland, in samenwerking met/met input van de werkgroep Weerbare overheid en de leerkring VOG-P een handelingskader ontwikkeld. Het handelingskader moet gemeentemedewerkers helpen om de invoering van de verplichte screening eenvoudiger te maken.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 22 jan. 2024

Doorontwikkeling Kapot Sterk onderwerp tijdens intervisie en lerend netwerk-bijeenkomst

Op 7 december 2023 kwamen twaalf gemeenten samen in de Social Impact Factory in Utrecht voor een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen rondom het preventieve lesprogramma Kapot Sterk. Alle aanwezigen zijn of willen aan de slag met Kapot Sterk. Tijdens de bijeenkomst vertelde het projectteam van Kapot Sterk, samen met de pedagogen van Oké op School en de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF), EPIC en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, over de doorontwikkeling van het lesprogramma.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 22 jan. 2024

Meld je nu aan voor de kennissessie complexe demonstraties 1 februari

Op donderdag 1 februari 2024 organiseren bureau RVS, (enkele leden van) de ambtelijke werkgroep Maatschappelijke onrust en de politie een kennissessie over complexe demonstraties. Het doel van de sessie is het verstevigen van de samenwerking in de regio Midden-Nederland rond het thema Maatschappelijke onrust in het algemeen en de aanpak van complexe demonstraties in het bijzonder. Daarnaast streven we ernaar de kennis over handelingsperspectief m.b.t. de aanpak van complexe demonstraties te vergroten. Wil je deelnemen aan de kennissessie? 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 22 jan. 2024

Digitale agenda gemeenten 2024: Naar een waardenvolle informatiesamenleving

Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Echter baren digitale ontwikkelingen ook zorgen. De ‘Digitale agenda gemeenten 2024’ van de VNG biedt hierbij de helpende hand en ordent thema’s, onderwerpen en vraagstukken die spelen in de informatiesamenleving. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 22 jan. 2024

Wil jouw gemeente in 2024 aan de slag met vitalere vakantieparken?

De komende maanden boekt 80% van de Nederlanders zijn of haar (zomer)vakantie. Of dat nou een verre reis is of dichtbij huis in een Nederlands recreatiepark: iedereen wil de vakantie zo aangenaam mogelijk doorbrengen. Maar wat nou als het door jou gekozen recreatiepark niet zo idyllisch blijkt als de foto’s doen vermoeden? Het merendeel van de parken is vitaal waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. Maar er zijn ook minder vitale parken die kwetsbaar zijn voor criminaliteit en ondermijning. Bestaan er dergelijke parken binnen jouw gemeente en wil je voorlichting over de aanpak ervan? 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 22 jan. 2024

Drie (thema’s) voor de prijs van één: 4 april netwerkbijeenkomst Veiligheidscoalitie

Op 4 april vindt de vanwege storm verplaatste netwerkbijeenkomst ‘Samen doe je meer’ (nov. ’23) plaats. Laat de storm ergens goed voor zijn geweest; door de bijeenkomst uit te stellen, is er nu voor de thema’s Digitale veiligheid & cybercrime en Maatschappelijke onrust ook gelegenheid aan te sluiten. Dit betekent dat op 4 april alle drie de geprioriteerde thema’s uit de regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 aan bod komen. Houd jij je bezig met de thema’s Maatschappelijke onrust en/of Digitale veiligheid en wil je aanwezig zijn?

Lees artikel