Bestuurlijke ronde tafel ‘Radicalisering en Extremisme’

Hevige sneeuwval en lockdown maatregelen … dit waren de redenen dat de bestuurlijke werkgroep Radicalisering en Extremisme tot twee keer toe de Bestuurlijke Ronde tafel moest uitstellen. De behoefte aan een dergelijke intervisie-bijeenkomst bleef bestaan en op 8 november jl. was het dan eindelijk zover. 

 
Bestuurlijke Ronde Tafel ‘Radicalisering en Extremisme’

Onder begeleiding van twee experts uit het veld (Ruud Meij en Amy Jane Gielen) spraken burgemeesters uit Midden-Nederland, het OM en Politie over de bestuurlijke dilemma’s rondom het thema radicalisering waar zij dagelijks mee te maken hebben. Diverse onderwerpen kwamen voorbij want, zo constateerden de deelnemers, bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering heeft de burgemeester te maken met een breed scala aan verantwoordelijkheden en verplichtingen. Denk aan openbare orde en veiligheid, het waarborgen van grondrechten, het ‘hoeden’ van de gemeenschap en het omgaan met de invloeden van landelijke en plaatselijke politiek, publieke opinie en de media. En dan zijn de persoonlijke opvattingen nog niet eens meegerekend. Dat maakt ‘radicalisering’ een ingewikkelde uitdaging. Met dank aan de gastvrijheid van gemeente De Bilt, konden de deelnemers in alle rust hun ervaringen, kennis en dilemma’s uitwisselen. Op verzoek van de deelnemers volgt ook in 2022 een Bestuurlijke Ronde Tafel.