Maak kennis, praat- en spijker bij (met of zonder een kopje koffie)!

- Veiligheid & Zorg -
Maak kennis met onze nieuwe Projectleider, lees over bijzondere filmopnames in Almere en wordt bijgepraat over de acties rondom capaciteitsproblemen van JJI’s. En natuurlijk kan je weer lezen hoe je je kennis kunt bijspijkeren deze maand. Dit keer met een webinar op 29 oktober boordevol tips & trucs over PGA aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit en een interessante bijeenkomst in Almere waarin kennis wordt gedeeld die is opgedaan in drie jaar aanpak van het thema ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dus pak een kopje koffie en neem even de tijd voor deze nieuwsbrief.

 

Even voorstellen…

Sinds 1 oktober is Ruben Visscher gestart als Projectleider binnen de Veiligheidscoalitie Midden Nederland. Hij is een bekende in het netwerk maar voor ieder die hem nog niet kent: hij stelt zich hieronder graag even voor.

Ik ben Ruben Visscher, opgegroeid in Nieuwegein en sinds 2006 woonachtig in het mooie IJsselstein. Sinds 1 oktober mag ik mij Projectleider noemen binnen het programma Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg en binnen het thema Radicalisering & Extremisme.

Voorstellen Ruben

Mijn ervaring als Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (gemeente Stichtse Vecht) resp. adviseur voor de tien gemeenten in West Utrecht in de ketenaanpak rondom het Zorg- en Veiligheidshuis en lokale PGA, komen goed van pas in de klus die komen gaat. Ik heb er zin in!

Nu de corona-maatregelen het weer enigszins toelaten wil ik de komende periode graag gebruiken om persoonlijk kennis te maken met velen van jullie. Vind je het te lang duren voordat mijn telefoontje binnen komt? Voel je welkom om mij te mailen: ruben.visscher@rvs-mn.nl.


Opnames over PGA-monitor in Flevoland

Op 5 oktober is het een drukte van belang in het Zorg- en veiligheidshuis van de regio Flevoland in Almere. Een regisseur en een cameraman lopen urenlang in volle uitrusting heen en weer over de verdieping en verschillende mensen poseren voor de camera.

Het is de opnamedag over de PGA-monitor Midden-Nederland. Omdat het ZVH Flevoland er al het langste naar volle tevredenheid mee werkt, besluit programmamanager Verbinding Zorg en Veiligheid, Myriam Kooij, hen hiervoor te benaderen. Ketenmanager Maria Kooijman is er meteen voor te porren. Procescoördinator Harry Winkeler bij het ZVH en procescoördinator Martine Batelaan vanuit de lokale PGA van de gemeente Almere lichten voor de camera toe hoe en waarom zij de monitor in de praktijk gebruiken.

Waarom deze actie? Het ministerie van JenV heeft de portemonnee getrokken voor deze opname, omdat ze deze nieuwe werkwijze uit Midden-Nederland steunt en in het hele land onder de aandacht wil brengen. Het resultaat is vanaf eind oktober te bewonderen. Vanaf dan geven we de implementatie van de PGA-monitor in Midden-Nederland ook weer een nieuwe boost. Voor meer vragen kun je terecht bij myriam.kooij@rvs-mn.nl en ruben.visscher@rvs-mn.nl


Webinar 5: Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit

Een webinar vol tips & tricks, direct mee te nemen en toe te passen in je eigen praktijk!

Karel van Duijvenbooden (Ketenmanager Zorg en Veiligheidshuis regio Utrecht), Mathijs Zwinkels en Taoufik Ameziane (PGA-experts gemeente Utrecht) vertellen over o.a. de aanpak ‘Zuid’ in Utrecht en hun ervaringen als PGA-expert, specifiek over jongeren in de drugscriminaliteit.

Ze delen de successen die ze tot nu toe hebben bereikt (en hoe!) evenals de problemen waar ook zij soms tegenaan lopen.

Vrijdag 29 oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur. Schrijf je nu in!


Beter samenspel tussen de persoonsgerichte aanpak en ZSM

We willen dat zogenoemde contextinformatie over inwoners in een persoonsgerichte aanpak (lokaal of in het Zorg- en Veiligheidshuis) op ZSM goed meeweegt in de afdoening. Daarom hebben we de bestaande werkwijze stevig opgefrist. Ook de terugkoppeling over de afdoening op ZSM naar de Zorg- en Veiligheidshuizen en de lokale PGA wordt verbeterd. Onder andere tijdens de ZSM-webinar in maart 2021 bleek dat dit heel hard nodig was. Rond 21 oktober krijg je hierover duidelijke informatie, zodat jij als bijvoorbeeld PGA-expert van de gemeente, operationeel expert van de politie, procesregisseur van het ZVH of als ZSM-medewerker straks precies weet wat jou te doen staat. Vanaf 25 oktober gaat die geactualiseerde werkwijze in. Doel is om de persoonsgerichte aanpak en ondersteuning voor inwoners met complexe problemen op verschillende leefgebieden verder te verbeteren. Voor vragen: myriam.kooij@rvs-mn.nl.


Huiselijk geweld hoort nergens thuis

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het demissionaire kabinet sterk blijft inzetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en stelt daarom ook voor 2022 middelen beschikbaar voor het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis.

In Flevoland is de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan dit onderwerp en daar mag iedereen van meeprofiteren. Op dinsdag 16 november a.s. tussen 12.00 en 17.00 is iedereen welkom in Almere op de resultatenconferentie om zowel plenair als in workshopsrondes meer te leren over de aanpak. Onderwerpen die voorbij komen zijn onder meer mensenhandel, MDA++, vroeg signalen en nog veel meer. Dus meld je aan door een e-mail te sturen aan ejkoenen@almere.nl


Executie gevangenisstraffen zelfmelders

Er zijn capaciteitsproblemen binnen de JJI’s waardoor zelfmelders hun straf niet kunnen uitzitten. Eén van de genomen maatregelen is dat een nieuwe (tijdelijke) RJJI-locatie geopend wordt op het terrein van PI Zuid-Oost, met als naam RJJI Horsterveen. Op deze manier zijn tot voorjaar/zomer 2023 40 extra plekken gecreëerd voor in beginsel kortverblijvende jongeren (max 90 dagen) zonder een specialistische zorgbehoefte en waarbij geen sprake is van (verdenking van) een levensdelict of zedendelict. Zie de Kamerbrief in de bijlage. In de zomer 2023 moet een extra locatie bij Teylingereind klaar zijn. Daarnaast is landelijk bepaald dat alle veroordeelden vanaf 1 september 2020 tot heden weer opgeroepen worden om straffen uit te zitten. Die worden (ook) uitgevoerd in kleinschalige voorzieningen ergens in het land, tenzij. Met betrekking tot de oudere zaken kunnen we melden dat de RvdK bezig is met het screenen wat de gevolgen zouden kunnen zijn als de (minderjarige) veroordeelden alsnog gedetineerd raken. Als de RvdK aangeeft dat executie schadelijke gevolgen heeft, kan het OM zich daarbij aansluiten en zal de minister een beslissing moeten nemen.


Aanpak zedenzaken

De zorgen over de forse werkvoorraad zedenzaken bij de politie zijn jullie vast niet ontgaan: zie RTV Utrecht en het AD. Heel naar is de lange wachttijd voor slachtoffers; dat kan zelfs leiden tot ‘secundaire victimisatie” waardoor mensen zich opnieuw slachtoffer voelen. Gelukkig neemt de politieleiding dit hoog op en wordt er tijdelijk 24 fte toegevoegd aan de bestaande formatie van de zedenrechercheurs om de voorraad aan te pakken. Belangrijk want ook voor de politiemensen zelf is dit frustrerend werken.

Een trend die we zien in zedenzaken houdt verband met aanrandingen of verkrachtingen die zijn gepleegd tijdens een date die is tot stand gekomen via een datingapp zoals Tinder. De slachtoffers meldden dat zij zien hoe makkelijk daders na het misbruik weer in de anonimiteit kunnen verdwijnen. Ze ontmatchen de slachtoffers of blokkeren ze, en dan kan er geen melding meer gemaakt worden. Het gaat bij de “Tinderrapes” veelal om mannen die geen “nee” willen accepteren of geen “nee” niet (willen) horen. Mannen moeten leren de grens van hun dates te respecteren. Tinder heeft na enig aandringen nu een noodknop gelanceerd. Via het zogenoemde veiligheidscentrum, komen gebruikers via een paar klikken bij telefoonnummers terecht, die ze in geval van seksueel geweld, meteen kunnen bellen. Het gaat om instanties zoals het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland. De politie is hier blij mee.