RIEC MN biedt "Leidraad voor privacyprotocol"

- binnengemeentelijke gegevensuitwisseling aanpak ondermijning - 
Voor een effectieve aanpak van ondermijning is het belangrijk dat signalen over ondermijning en informatie samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke samenwerking en gegevensdeling essentieel. Dit moet gebeuren in lijn met privacywet- en regelgeving. De juiste manier van verwerken is vastgelegd in het Model Privacyprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling voor bestrijding ondermijning, dat op 20 februari 2020 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is gepubliceerd. Omdat het landelijk model privacyprotocol uitgebreid is en zich niet eenvoudig leent voor een praktische toepassing, heeft het RIEC Midden-Nederland een leidraad gemaakt, die de implementatie en de toepassing makkelijker maken. 

Deze leidraad bestaat uit twee onderdelen: een stappenplan en werkproces, elk met twee hulpdocumenten.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website van de Veiligheidscoalitie. Je vindt hier de leidraad met bijbehorende hulpdocumenten (na inlog). Ook vind je hier een beknopte toelichting op de leidraad met achtergrondinformatie over de hulpdocumenten.