Ouderenmishandeling: veelal een verborgen probleem...

- Veiligheid & Zorg -
In deze nieuwsbrief lees je meer over het webinar van 25 juni a.s. over uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang, ook binnen de Persoonsgerichte Aanpak. Op 15 juni was veel aandacht voor de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veilig Thuis Utrecht en de Regio Gooi en Vechtstreek laten mooie en ook elders bruikbare goede voorbeelden zien. Belangrijk, want 1:20 thuiswonende ouderen ervaart (financiële) ouderenmishandeling. Tot slot hebben we voor de zomerperiode nog enkele prachtige luister- en kijktips over jongeren en criminaliteit, en over stalking. 


Webinar ‘Oh jee, de WZD’

Op 25 juni a.s. organiseert bureau RVS het derde webinar in het kader van de vijf jaar Lokale PGA in Midden-Nederland. Dit webinar gaat over de problematiek in de PGA-praktijk rond de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en risicovol gedrag.

Michiel Vermaak (VG-arts/Straatdokter en lid Landelijk Schakelteam Verwarde Personen) neemt ons mee in de geschiedenis van de wet, vertelt over de bedoeling van de wet, de gedachte erachter en ook waarom het misschien niet altijd een goed idee is om deze weg in te slaan. Madeleine Gouma (procesmanager Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland) leidt vervolgens het gesprek aan tafel met onder meer Antoinette Bolscher (bezig met convenant crisiszorg vg/ggz regio Utrecht) en Ard van Briemen (MT-directielid Langdurige Zorg bij het Ministerie van VWS). Zij zullen in gesprek gaan over de ervaren knelpunten en daarbij wordt vooral gezocht naar de ‘Hoe wel?!’ Als pga-expert, adviseur sociaal domein of OOV of werkzaam in de zorg- of justitiesector nog niet aangemeld voor de webinar? Doe dit dan alsnog via deze link.

Wil je meer weten over de wet zelf? Bekijk deze animatie. Of over de opgehaalde knelpunten in Midden-Nederland? Lees hier de brief die de Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland erover stuurde aan staatssecretaris Blokhuis.

 

Financieel misbruik van ouderen een onopgemerkt probleem.

Maar liefst 1 op de 20 thuiswonende ouderen heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Bij Veilig Thuis Utrecht zijn alleen al in 2020 180 meldingen binnengekomen en 311 adviezen gegeven met betrekking tot ouderenmishandeling. Op 15 juni, de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, werd in de hele regio stil gestaan bij dit veelal verborgen probleem.

Financiële uitbuiting is de vorm van ouderenmishandeling die het meeste voorkomt. Zo hebben veel ouderen hulp nodig, niet alleen bij huishoudelijke taken, maar ook bij hun financiële administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden. Dit maakt ouderen sneller afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Mensen betalen bijvoorbeeld boodschappen voor zichzelf met de pinpas van de oudere of ze maken via internetbankieren bedragen over naar hun eigen rekening. De pleger kan een (klein)kind van de oudere zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Ook weten veel ouderen niet dat er financieel misbruik van hen gemaakt wordt. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan (bron).

Veilig Thuis Utrecht heeft recent een signaleringskaart ontwikkeld, die ook elders in de regio ingezet zou kunnen worden. Er staan allerlei signalen in die kunnen duiden op financieel misbruik van ouderen:

 • Betaalachterstand in huur, energie, zorgpremie etc.
 • Ongeopende rekeningen of brieven van incassobureaus
 • Geen geld voor kleding, pedicure of kapper
 • Afsluiting van gas en elektra
 • Het weigeren om informatie te geven over de financiële situatie
 • Onverklaarbare geldopnames of kosten
 • Verdwijnen van waardevolle spullen
 • De oudere wordt geïsoleerd of mag nooit alleen gezien of gesproken worden
 • De oudere heeft plotseling een nieuwe ‘vriend of vriendin’ die komt helpen met de boodschappen of de financiën.

Naast de signalen wordt ook een aantal tips gegeven om financieel misbruik te kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld om contant geld in plaats van de pinpas mee te geven aan degene die boodschappen voor de oudere doet, en het twee-paar-ogen-principe.

 

Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden

In de regio Gooi en Vechtstreek werkt een Lokale Alliantie aan het voorkomen van misbruik van ouderen. Het is een netwerk van professionals en vrijwilligers uit de publieke en private sector. Hierin werken onder meer gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en veilig Thuis samen met banken en notarissen samen aan preventie op dit gebied op basis van een samenwerkingsconvenant. Een zeer inspirerend voorbeeld, neem eens een kijkje op de website van deze Lokale Alliantie!

 

Twee steengoede Zomer kijk- en luistertips
 • 2Doc ‘Jij bent van mij’ (BNNVARA)
  Deze documentaire laat de verwoestende impact van stalking zien. Wat doet het met je als iemand jou bijna dagelijks stalkt? En wat als niemand je kan helpen omdat de gedragingen lang niet allemaal strafbaar zijn? De rode draad door de documentaire is het verhaal van gitarist Harry Sacksioni, die veertig jaar lang bijna dagelijks werd gestalkt. Maar ook andere stalkingslachtoffers en nabestaanden van onder meer Hümeyra Ergincanli en Laura Korsman vertellen in deze indringende docu over de gevolgen van stalking. Een must-see wat ons betreft.

 • Podcast serie: 'Sorry voor mijn broertje' en ‘Verklaring omtrent gedrag’

  podcast sorry voor mijn broertje


  De broers Nahib en Nabil zijn als kind gevlucht voor de Taliban. Waar Nahib zijn leven op de rails kreeg en ging werken in een justitiële jeugdinrichting, kwam Nabil in zijn puberteit juist in de criminaliteit terecht. Wat maakt hun verhalen zo verschillend? Welke omstandigheden, beslissingen, gebeurtenissen en eigenschappen kunnen je levensloop beïnvloeden?

  Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van de Hogeschool Utrecht maakte hierover de podcastserie Verklaring omtrent gedrag. Speciaal voor 3FM en KRO-NCRV is een bewerking van de eerste zeven afleveringen van de podcastserie ‘Verklaring omtrent gedrag’ gemaakt. Deze serie is onder de naam 'Sorry voor mijn Broertje' te beluisteren.