Bereik inwoners nog beter met de verbeterde versie van Leefstijlen

- Leefstijlen: communiceren op maat over veiligheid - 
Om Midden-Nederland samen veiliger te maken is het belangrijk dat we communiceren met impact. Dat bereiken we door onze doelgroepen goed te kennen. Waar de één warmloopt voor een bijeenkomst en een overheid die alles onder controle heeft, dopt de ander liever zijn eigen boontjes en denkt graag actief mee. Inwoners hebben communicatie op maat nodig die aansluit bij hun drijfveren. Daarom heeft de Veiligheidscoalitie samen met Marketresponse een tool ontwikkeld die hierbij kan helpen: Leefstijlen.

Via één klik aansluiten bij de buurt
Het wetenschappelijke Leefstijlenmodel ontrafelt de drijfveren van mensen op het onderwerp veiligheid. En dat niet alleen. Het vertelt vervolgens precies wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke propositie, welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal. En dat biedt kansen. Via het online portal kun je eenvoudig zien welke leefstijl kenmerkend is voor een bepaalde wijk of buurt in een gemeente: https://bsr.marketresponse.nl/. Je kunt deze portal nu al gebruiken. Via registreren is een account in een paar tellen aangemaakt. Gebruik hierbij de bedrijfsnaam Veiligheidscoalitie. Let op: omdat we jouw aanmelding eerst moeten verwerken, kan het twee dagen duren voor je toegang hebt.

Verbeterde versie!
Misschien heb je Leefstijlen al gebruikt in je werk, en denk je: “Dit doe ik al lang. Dit bestond toch al?” Dat klopt. De Leefstijlenmethode toegespitst op veiligheid is in 2014 voor het eerst in Midden-Nederland geïntroduceerd. Het was tijd voor een update. Daarnaast hebben we via een online panel specifiek onderzocht wat inwoners drijft op de drie thema’s uit de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022: Digitale Veiligheid, Zorg & Veiligheid en Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. Deze update staat in een handreiking in de portal net als de leefstijldata.

Nieuwe leefstijl in 2021: online training
Begin 2021 organiseren we een webinar voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen. Meer informatie en uitnodigingen hiervoor volgen. Voor het delen van ervaringen en met vragen kun je terecht bij de communicatieadviseurs van de Veiligheidscoalitie.