Inschatting flinke toename huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling door coronacrisis

Er zijn gezinnen en huishoudens waar thuisblijven door corona de veiligheid juist níet vergroot. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problemen in een gezin die voor zoveel spanning zorgen dat er juist nu extra escalaties ontstaan. Toenemende stress en op elkaars lip zitten kan leiden tot een groter risico op kindermishandeling en huiselijk geweld waaronder seksueel geweld. Kinderen lopen extra risico, omdat zij niet veilig kunnen zijn op school, bij het uitgaan of op de sportclub. Die escape valt in deze tijd weg. Hulpverleners, reclassering en wijkteams leggen bovendien minder huisbezoeken af en hebben daardoor mogelijk minder zicht op situaties.

Advies: Neem dit probleem serieus en denk met de gezinnen mee. Wees extra alert op risicofactoren zoals wegvallend inkomen, schulden, verslaving, krappe huisvesting, kindproblematiek en psychische problemen. Bespreek welke opties er wel zijn en bel eens wat vaker op om vinger aan de pols te houden. Overigens is Veilig Thuis nog steeds bereikbaar en ook de vrouwenopvang blijft beschikbaar als dat nodig is. Met dank aan Afke Jong, projectleider Geweld hoort nergens thuis Gooi en Vechtstreek. Voor meer info: Myriam Kooij, programmamanager Verbinding zorg en veiligheid.