Geregistreerde criminaliteit licht gestegen over eerste tien maanden van 2019

Over de periode januari-oktober van 2019 is er sprake van een lichte stijging van de geregistreerde criminaliteit van 3%. In oktober 2019 was er een stijging van 7% ten opzichte van oktober 2018. Bij ruim de helft van de gemeenten in Midden-Nederland is er een sprake van een toename van de totale geregistreerde criminaliteit. Bij 11 gemeenten is deze stijging minimaal 10%. Daar staan 2 gemeenten tegenover waar een daling is van minstens 10%. In september waren dat er nog 7.

Bij de afzonderlijke delicten is een stijging te zien bij een aantal geweldsdelicten, vernielingen, misdrijven met fraude en wapenhandel en -bezit. Ook zijn er meer incidenten met verwarde personen geregistreerd. Andere delicten laten een (soms forse) daling zien. Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.