RIEC-LIEC Privacyprotocol geactualiseerd

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), is het RIEC-LIEC privacyprotocol geüpdatet. De voorbereiding voor deze update is gedaan door een landelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het OM, Politie, gemeenten, de Belastingdienst, het LIEC en de RIEC’s. Na goedkeuring van het geactualiseerde protocol is dit op 17 september 2019 vastgesteld door de Stuurgroep/Taskforce Midden Nederland.

Lees hier het aangepaste privacyprotocol

Lees meer over de reden van de actualisering.

Reden voor actualisering: invoering AVG
Aanleiding voor deze actualisatie is de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Privacyprotocol is afgestemd op de AVG voornamelijk voor wat betreft terminologie, verantwoordelijkheden en organisatorische verplichtingen. Doel van het protocol is om de informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners juridisch te borgen en inzichtelijk te maken. Het Privacyprotocol maakt onderdeel uit van het RIEC-Convenant.