Samen effectief tegen radicalisering en extremisme

In Midden-Nederland staan we gezamenlijk voor een effectieve signalering en aanpak van radicalisering en extremisme. Daarom start in september 2019 een regionale pilot waarbij de gemeentelijke casusoverleggen worden gefaciliteerd door een vaste pool van medewerkers van de drie Veiligheidshuizen. Alle 39 gemeenten (!) het Openbaar Ministerie, politie en de RvdKb (Raad voor de Kinderbescherming) en Reclassering doen mee met deze pilot. Deze samenwerking maakt het mogelijk om lokaal casuïstiek te bespreken en daarnaast bovenlokale ontwikkelingen te signaleren. Hiermee wordt geanticipeerd op veranderende problematiek en toekomstige ontwikkelingen, zoals bijv. links- en rechts extremisme. Een mooi staaltje van eendrachtige samenwerking waar we als partners in Midden-Nederland trots op mogen zijn!