Goed nieuws: de PGA-Interventietool biedt praktische hulp

Er is nu een landelijke PGA-Interventietool beschikbaar, mede ontwikkeld vanuit Bureau Beke. Goed nieuws voor gemeenten en ketenpartners die op zoek zijn naar interventies voor een plan van aanpak in de PGA! Het biedt professionals eenvoudig een overzicht van mogelijke (justitiële) interventies die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Op dit moment staan er 121 interventies in en het groeit nog. De toolbox is een hulpmiddel voor casusoverleggen. Je kunt je aanmelden via www.pgainterventietool.nl. Als je (gemeente)e-mailadres niet goed wordt herkend, kies dan 'andere extensie'. Dan kun je elk gewenst mailadres gebruiken.

Doel
Het doel van de PGA-Interventietool is om professionals eenvoudig een overzicht te bieden van mogelijke interventies die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Het is een hulpmiddel om het professionele gesprek over de aanpak van een cliënt te stimuleren.

Less is more
De PGA-Interventietool dient ter inspiratie. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid niet alle mogelijke interventies in de database zijn opgenomen. Bovendien beperkt de PGA-Interventietool zich vooralsnog tot de justitiële partners, ofwel: de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de drie Reclasseringsorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming.

Dynamisch groeimodel
Doordat gebruikers van de interventietool ook kunnen reageren op het aanbod, is er sprake van een groeimodel. Zo zal de tekst bij interventies kunnen worden uitgebreid en zullen er in de loop der tijd interventies bijkomen die door professionals worden aangedragen. In de komende periode worden ook interventies van andere partijen – zoals gemeenten en vanuit de zorg – in de PGA-Interventietool opgenomen. 

Verantwoording PGA-Interventietool
De huidige PGA-Interventietool is gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder de PGA Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) en de Top-600 aanpak van Amsterdam. Daarnaast is de Toolbox PGA High Impact Crimes (HIC) geraadpleegd en zijn maatregelen die als (voorlopig) erkend zijn beoordeeld door de Erkenningscommissie Justitiële Gedragsinterventies en waarvan een uitvoerder bekend is, toegevoegd.

Ook in de apothekerskast van de Veiligheidscoalitie vind je diverse interventiematrices.