Werkbezoek minister Ferd Grapperhaus

Vandaag brengt minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, een werkbezoek aan het RIEC Midden-Nederland. Dit werkbezoek staat in het teken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de regio.

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland heeft alles te maken met drugs, en dan met name cocaïne. Midden-Nederland speelt een grote rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Dit gaat gepaard met excessief geweld en uit zich in dekmantelbedrijven, criminele dienstverleners en witwasstructuren. Tijdens zijn werkbezoek krijgt de minister een inkijkje in wat de regio doet om haar aanpak van ondermijning in het algemeen te versterken en de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het bijzonder duurzaam te verstoren. Dat duurzaam verstoren draait om een combinatie van repressie en preventie. Met name de preventieve kant heeft hierin de volle aandacht van de regio en vormt dan ook de rode draad in het programma: repressie, preventie, maatschappelijke tegenbeweging, verminderen jonge aanwas, handelingsperspectief, etc.

Een verslag van het bezoek volgt later!