Wet verplichte GGZ: samen aan de slag!

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking en verdwijnt de Wet BOPZ. De nieuwe wet heeft gevolgen voor gemeenten, Openbaar Ministerie en GGz. Zo verandert de positie van de burgemeester. De huidige IBS wordt een crisismaatregel, er komt een hoorplicht en een regionaal overleg tussen de burgemeester, OM en GGZ. Gemeenten moeten straks zelf verkennend onderzoek doen naar meldingen en waar nodig bij het OM het traject in gang zetten naar een zorgmachtiging (huidige Rechterlijke Machtiging). Op deze pagina staat alle informatie. Er blijkt behoefte om samen te werken bij de implementatie van deze nieuwe wet. Bureau RVS zal hier een coördinerende rol in gaan spelen. Meer informatie bij Myriam Kooij, myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Wet verplichte GGZ: samen aan de slag

Er is veel nieuwe wetgeving in de hoek van de GGZ, veiligheid en zorg. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking. Deze vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De wet heeft gevolgen voor gemeenten, Openbaar Ministerie en GGz. Zo verandert de positie van de burgemeester. De huidige IBS wordt een crisismaatregel met een andere regelgeving en een hoorplicht. Bovendien komt er een regionaal overleg tussen de burgemeester, het OM en de GGZ: loopt de verplichte zorg goed of zijn er knelpunten? Gemeenten moeten straks zelf verkennend onderzoek doen naar meldingen, die alle inwoners kunnen doen (en waar dus ook een meldpunt voor moet zijn). Waar nodig zet de gemeente het traject naar een zorgmachtiging (de huidige Rechterlijke Machtiging) bij het OM in gang. Op deze pagina van de VNG vind je alle informatie over de WvGGZ. Er blijkt behoefte om samen te werken bij de implementatie van deze nieuwe wet. Bureau RVS zal hier een coördinerende rol in gaan spelen.

Naast de WvGGZ treedt op 1 januari 2020 ook de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking. Deze gaat specifiek over onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of met dementie. Om deze cliënten, hun naasten en zorgprofessionals goed voor te bereiden op de overgang van de Wet Bopz naar de Wzd, heeft het ministerie van VWS een nieuwe website geopend. De informatie is ook voor professionals in het veiligheidsveld de moeite waard!

En tot slot is er de Wet Forensische zorg, die op 1 januari 2019 in werking trad. In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat hiermee de rechter en de Officier van Justitie nieuwe mogelijkheden krijgen. Zij kunnen ervoor zorgen dat mensen binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg krijgen: ambulant of klinisch, begeleiding of behandeling. Goede zorg als onderdeel van de sanctie. Doel is om recidive terug te dringen en te zorgen dat de verdachte of veroordeelde met psychische aandoeningen, een verstandelijke beperking of een opeenstapeling van problemen op de juiste plek met passende zorg terecht komt.

Meer informatie staat in deze bijlage.