Geregistreerde criminaliteit Midden-Nederland daalt met -6%

De totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland is in de periode januari t/m september 2018 gedaald met -6% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Kijkend naar de afzonderlijke gemeenten zien we dat 18 gemeenten in deze periode een afname kennen van -10% of meer. In zeven gemeenten is sprake van een (soms lichte) toename van de geregistreerde criminaliteit. In drie gemeenten was een stijging van meer dan +10% zichtbaar.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichstabel.