Veilige feestdagen

De jaarwisseling is het grootste terugkerende evenement in (Midden-) Nederland. Ieder jaar weer worden er voorafgaand, tijdens en na afloop van de jaarwisseling veel vernielingen gepleegd en branden gesticht. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, jongerenwerkers, scholen en ondernemers kunnen allemaal hun steentje bijdragen aan een veilig en feestelijk verloop van de jaarwisseling.

Er zijn veel coronabesmettingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze het weten. Wat kun je zelf doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

Datum:
Auteur:
Rijksoverheid
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Het NJi stelde een stappenplan op vanuit actuele kennis uit het veld. Dit stappenplan is bedoeld als kader van waaruit gemeenten activiteiten voor jongeren kunnen organiseren om hun welzijn te verbeteren. In dit stappenplan worden concrete handvatten gegeven om binnen twee weken succesvol de winteractiviteiten samen met jongeren op te kunnen zetten. Dit is de infographic behorende bij dit stappenplan. Het volledige plan is via het kopje "links" onderaan op deze pagina, terug te vinden.

Datum:
Auteur:
Nederlands Jeuginstituut
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Welke mogelijkheden biedt het bestaande instrumentarium om effectief te verhinderen dat personen de komende jaarwisseling de openbare orde zullen verstoren of strafbare feiten zullen plegen?

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Voorbeeld poster vuurwerkvrije zone gemeente Utrecht - Thx dat je hier niet knalt

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Voorbeeld poster vuurwerkvrije zone gemeente Utrecht

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Op 13 november jl. is door het Kabinet besloten tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Vanuit de noodzaak om de werkdruk in deze coronacrisis rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. Juridisch gezien is carbidschieten geen vuurwerk en valt in die zin niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, waarin de regels staan voor bezit en afsteken van vuurwerk. De gemeente Wijdemeren beschikt over een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018 (hierna: APV) die het mogelijk maakt om op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur carbid te schieten.

Datum:
Auteur:
Gemeente Wijdemeren
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
5
download bestand

In deze communicatiestrategie staan handelingsperspectief, de geldende regels en de te nemen maatregelen centraal. Bij het ontwikkelen van de strategie is gebruik gemaakt van de leefstijlen van de inwoners van Woudenberg.

Datum:
Auteur:
Gemeente Woudenberg
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Poster ten behoeve van vrijwillige vuurwerkvrije zones in de gemeente Den Haag.

Datum:
Auteur:
Gemeente Den Haag
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Wil je autobranden tegengaan? Lees hier hoe gemeente Utrecht dit doet.

Datum:
Auteur:
P.J. van Beijnum, gemeente Utrecht
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand