Werkwijze PGA

De werkwijze van de PGA bestaat uit meerdere onderwerpen, zoals de PGA-monitor en privacy en gegevensdeling.

Privacy en gegevensdeling zijn onderwerpen waar professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks mee te maken hebben. Met name op het snijvlak waarop de PGA zich bevindt. Inzicht in – en begrip voor– elkaars taken en bevoegdheden én onmogelijkheden, helpt. Ook heldere privacyconvenanten, tools en kennis helpen om zorgvuldiger te kunnen samenwerken en om risico’s, frustraties  of onbegrip te voorkomen. 

Documenten en links

Gemeente Lelystad heeft een mooie flyer ontwikkeld. Wanneer een jongere is aangemeld voor de PGA voor jongeren onder de 18 jaar ontvangt hij/zij deze flyer. Hierin wordt helder uiteengezet wat de persoonsgerichte aanpak inhoudt en wat het doel is van de aanpak. Klik hier om de flyer in te zien en doe er je voordeel mee.

Datum:

Auteur:

Gemeente Lelystad

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Nieuw: Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen gemeente Zeist, politie, woningcorporaties, zorg en scholen de zorgelijke signalen over (kwetsbare) inwoners delen en preventieve maatregelen nemen. Een update volgt in 2022, enkele aspecten uit het convenant worden met politie geactualiseerd i.r.t. de nieuwe wetgeving.

Datum:

Auteur:

Gemeente Zeist

Documenttype:

Praktijkvoorbeeld

Aantal pagina’s:

18

Download bestand

Utrechts voorbeeld van een AVE voor de lokale PGA en TopX over regie en over op- en afschalen. Doel is voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Datum:

Auteur:

Gemeente Utrecht

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Auteur:

PGA-Lab

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Een naslagwerk waarin de meest voorkomende strafrechtelijke en strafvorderlijke termen in gemakkelijke taal zijn uitgelegd. Ook vind je informatie over hoe het OM georganiseerd is, het proces van aanhouding tot veroordeling en de afdoeningsmogelijkheden die het OM tot haar beschikking heeft. Kortom, zaken die in de integrale samenwerking veel voorbij komen en/of echt handig zijn om te weten.

Datum:

Auteur:

Openbaar Ministerie

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

26

Download bestand

Dit is de praatplaat die gebruikt is bij de subsidieaanvraag voor het PGA-Lab in Midden-Nederland.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Infographic

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Het preventieplan ‘Stop het stapelen’ biedt gemeenten een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn. Doel is dat onze inspanningen leiden tot een fijner en stabieler leven voor inwoners, minder veiligheidsrisico’s en minder druk op organisaties in de zorg- en veiligheidssector en op gemeenteambtenaren.

Datum:

Auteur:

VNG e.a

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

36

Download bestand

De afgelopen twee jaar hebben 16 gemeenten - Almere, Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Lelystad, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeewolde en Zeist - elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met hun heel complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen was in veel gevallen een feest van herkenning, leren van elkaar én nieuwe inspiratie.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Aantal pagina’s:

71

Download bestand

De afgelopen twee jaar hebben 16 gemeenten - Almere, Amersfoort, Bunschoten, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Lelystad, Leusden, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeewolde en Zeist - elkaar samen met hun netwerkpartners geholpen met hun heel complexe cases. De intervisie over de gemeentegrenzen was in veel gevallen een feest van herkenning, leren van elkaar én nieuwe inspiratie.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

71

Download bestand

Strafrechtelijke informatie aan Lokale PGA via PGA-loket van OM. Voor een effectieve persoonsgerichte aanpak van overlast gevende en/of criminele inwoners, is het afstemmen van interventies op gebied van zorg en straf belangrijk, zodat die elkaar niet in de weg zitten. Hiervoor is voor het lokale casusoverleg/interventieteam bepaalde strafrechtelijke kennis van het Openbaar Ministerie (OM) nodig.

Datum:

Auteur:

Openbaar Ministerie

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Word-Sjabloon Om PGA-loket.

Datum:

Auteur:

Openbaar Ministerie

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Datum:

Documenttype:

Video

Download bestand

Jij bent één van de samenwerkingspartners bij ZSM. Jouw alarmbellen gaan af bij een van de cases die voorbij komt. Zorgelijk, mogelijk nog niet onder de aandacht bij een integrale casustafel. Dus wacht niet, neem 2 minuten voor de aanmelding bij de PGA!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: gebruik als PGA-expert / procesregisseur ZVH dit format en stem met je contactpersoon van politie af wie deze vult en in de juiste systemen overzet. Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in dit stroomschema HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Vragen hierover? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Video

Download bestand

Met de PGA-monitor kunnen PGA-experts en procesregisseurs samen met de partners nog betere plannen van aanpak maken en eenvoudig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

In deze animatie wordt kort de PGA-monitor uitgelegd.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen. Dit is het voorbeeld met fictieve PGA-cliënten. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen, hier tref je de bijbehorende handleiding.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Voor de (half) jaarlijkse PGA rapportage is er een sjabloon gemaakt waarin op eenvoudige wijze de resultaten en effecten van de PGA-aanpak in de eigen gemeente kan worden weergegeven.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Download bestand

In dit filmpje wordt een toelichting gegeven voor het invullen van het scoreformulier van de PGA-monitor.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Download bestand

Speciaal voor gemeenten die (nog) geen PGA-systeem hebben, is er een excell scorefomulier ontworpen. Dit is het blanco invulformulier. Zie voor verdere uitleg ook de handleiding.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Uitleg bij de PGA monitor: stap voor stap door de PGA monitor!

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Download bestand

Deze handreiking van de VNG is een handzaam hulpmiddel bij het inrichten van het werkproces vanuit het oogpunt van gemeenten.

Naar website

Youtube video

Naar website

Contextinformatie van PGA naar ZSM en terug: zie in deze korte video WAAROM en vooral ook HOE wij dat doen in Midden-Nederland! Na het zien van deze video weet jij wat je te doen staat en welke documenten je nodig hebt. Zo niet? Trek aan de bel!

Naar website