Personen met onbegrepen gedrag en veiligheidsrisico

Politie, gemeenten, woningcorporaties en andere partners rapporteren een toename van maatschappelijke problematiek rond personen met onbegrepen gedrag. Soms is er sprake van een combinatie met ernstige overlast en criminaliteit. Om de juiste hulp te bieden en/of veiligheidsproblemen te voorkomen lopen professionals aan tegen diverse dilemma’s. Zo leidt de samenloop van wettelijke kaders rondom verplicyte zorg (Wvggz en Wzd) tot problematiek in de beoordeling, toeleiding en beschikbaarheid van (crisis)zorg. Andere voorbeelden zijn  vervoer, inkoop van passende zorg of samenwerking tússen partijen tijdens een levensloop aanpak. 

Op deze pagina vindt u informatie over de regionale aanpak onbegrepen gedrag en veiligheidsrisico, onder meer met het Schakelpunt Midden-Nederland, en over relevante landelijke ontwikkelingen op dit dossier. 

 

Documenten en links

Er zijn 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

In 2019 heeft drs. Sanne van Wenum (werkzaam bij de Forensische Zorgspecialisten) voor de afronding van haar studie Bestuurskunde een kwalitatief onderzoek verricht naar de samenwerking bij het Top X casusoverleg ‘Zorg en Veiligheid’ van de regio Utrecht. Is het overleg doeltreffend en welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van de samenwerking? Haar masterthesis is nu te vinden in onze apothekerskast.

Datum:

Auteur:

Sanne van Wenum in opdracht van ZVHH regio Utrecht

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

82

Download bestand

Sinds 1 januari 2020 gelden twee wettelijke kaders voor verplichte zorg: een bij psychische problematiek (Wvggz) en een bij een verstandelijke beperking dan wel psychogeriatrische problematiek (Wzd). In de samenloop van beide wettelijke kaders leidt dit tot problematiek in de beoordeling, toeleiding en beschikbaarheid van (crisis)zorg. In deze memo wordt achtereenvolgens kort het probleem geschetst, de achtergrond en uitgebreide analyse ervan en tot slot de mogelijke oplossingsrichtingen.

Datum:

Auteur:

Bovenregionale projectleider wvggz van Bureau RVS, Bianca den Outer

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Brandbrief aan Ministerie over urgente uitvoeringsproblemen die vanuit PGA en ZVH worden ervaren met de Wet Zorg en Dwang.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS, namens de Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg M-N.

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Er is een handelingsbank gemaakt: Een digitale bank met handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak rondom mensen met verward gedrag voorkomen. Zie dit document voor meer informatie!

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

In 2019 is het Veiligheidshuis Flevoland gestart met de pilot “Personen met verward gedrag en verhoogd gevaarsrisico”. De kwartiermaker heeft samen met de betrokken partners een procesbeschrijving inclusief factsheet opgesteld. Hierin zijn onder andere de uitgangspunten, de doelgroep, criteria en de processtappen duidelijk beschreven. Deze factsheet is vanaf nu te vinden in onze apothekerskast!

Datum:

Auteur:

Marieke Kleijnjan in opdracht van VHH Regio Flevoland

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Het Schakelteam personen met verward gedrag biedt per regio een prachtig overzicht van alle lopende aanpakken, projecten en overige initiatieven. Zo zien we door de bomen het bos weer!

Naar website

Voor een PGA bij personen met verward gedrag biedt deze actuele Dwangwijzer uitkomst, om te zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn qua interventies. Als website en handzame, snelle app voor telefoon en tablet.

Naar website

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel

21 okt. 2022

Verbinding Veiligheid en Zorg

Het aangepaste reglement problematische jeugdgroepen is eindelijk klaar. Verder: de Taskforce Veiligheid en Zorg bracht een werkbezoek aan Sherpa in Baarn, en de nieuwe ketenmanager ZVH regio Utrecht stelt zich aan je voor.

Lees artikel