Radicalisering

Discriminatie, polarisatie en radicalisering nemen in Nederland toe. Alle gemeenten binnen de regio hebben hiermee te maken. Het signaleren en tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van onder andere (gewelddadig) extremisme. Binnen de regio werkt Bureau RVS samen met de partners aan een regio brede en toekomst bestendige dekking van een signalering- en interventiestructuur voor extremistische personen.

 

Documenten en links

Sociale veiligheid is van iedereen. Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale en regionale partners nodig. Deze samenwerking, op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid, helpt voorkomen dat jongeren in de knel komen op school, thuis of in de vrije tijd. Of het nu gaat om criminaliteit, uitsluiting of radicalisering en polarisatie. Het Nederlands Jeugdinstituut schreef hierover een publicatie in opdracht van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid.

Datum:

Auteur:

Deen, C., C. Dopper

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes schetst een actueel beeld van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. Het geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van deze organisaties. De factsheet komt elk kwartaal uit. De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes wordt door de Anne Frank Stichting geschreven in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Dit is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie.

Datum:

Auteur:

Anne Frank Stichting i.o.v. Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

71

Download bestand

De Taliban: ideologie en aantrekkingskracht, over de historische context, de organisaties die actief zijn in Afghanistan en de aantrekkelijkheid daarvan voor foreign fighters

Datum:

Auteur:

Nuance door Training & Advies (NTA)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

35

Download bestand

Deze scan is onderdeel van de Toolkit Evidence based werken binnen de aanpak van radicalisering. Deze Toolkit is ontwikkeld door de ESS.

Datum:

Auteur:

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Deze toolkit biedt evidence-based richtlijnen voor beleidsmakers en praktijkmensen, gebaseerd op de expertise van interventieproviders en praktijkmensen in het VK en Nederland die hebben gewerkt met meer dan 250 vrouwen die verbonden waren met islamistisch extremisme.

Datum:

Auteur:

Institute for Strategic Dialogue (ISD)

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

Naar website

Bovenstaand tref je een link aan naar de toolbox polarisatie & radicalisering op de website van de gemeente Utrecht.

Naar website

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert u hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken

Naar website

Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Je kunt bij de JEP Advieslijn terecht met vragen over deze onderwerpen. Zij beantwoorden je vraag of verwijzen je door. Ze werken samen met organisaties die veel kennis hebben op dit gebied.

Naar website

De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Contraterrorisme is een van de drie pijlers van de NCTV, naast cyber security en crisisbeheersing.

Naar website

Op deze website “Leeraanbod maatschappelijke stabiliteit” staan meer dan 150 verwijzingen naar leer- en ondersteuningsaanbod voor gemeenten op het gebied van maatschappelijke stabiliteit. Bijvoorbeeld op de thema’s polarisatie, radicalisering, extremisme en maatschappelijke onrust. Bekijk de website voor al het aanbod.

Naar website

Nieuws

Onderzoeken en rapporten | 23 nov. 2022

Nieuw dreigingsbeeld terrorisme beschikbaar

In deze nieuwsbrief: Sinds begin november is het 57e Dreigingsbeeld terrorisme Nederland (DTN) beschikbaar. Dit gold eerder al voor de Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Lees meer over beide in dit item.

Lees artikel