Criminele geldstromen

Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Criminelen investeren hun opbrengsten uit de onderwereld in de bovenwereld. Met witgewassen geld kunnen ze invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. Witwassen is dus een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Misdaad mag niet lonen. Aanpak vergt samenwerking om met elkaar de bewustwording te vergroten en met elkaar barrières op te werpen of gelden af te pakken. 

 

Documenten en links

Er zijn 2 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Een onderzoek over de financiële aanpak en de follow-the-money strategie.

Datum:

Auteur:

Edwin W. Kruisbergen

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

204

Download bestand

In dit rapport worden de processen achter het witwassen van cybercrimegelden, in het bijzonder de verdiensten uit banking malware en ransomware, blootgelegd. Nieuwe fenomenen worden beschreven voor nieuwe inzichten om het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime te analyseren en te bestrijden.

Datum:

Auteur:

WODC

Documenttype:

Format

Aantal pagina’s:

152

Download bestand

In dit document wordt door het Gerechtshof Amsterdam het toetsingskader voor witwassen zonder bekend gronddelict samengevat in het '6 stappen-arrest'.

Datum:

Auteur:

Anti Money Laundering Centre

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Dit handboek beschrijft de aard en samenhang van witwasactiviteiten en terrorismebestrijding, zodat belastingdienstmedewerkers en belastingdiensten als zodanig een beter begrip krijgen van hun mogelijke bijdrage aan de bestrijding van deze ernstige misdrijven.

Datum:

Auteur:

OESO

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

94

Download bestand

De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging Fraudewet (2017) voor de keuzes die u heeft gemaakt. Per onderwerp wordt in de checklist voor nadere uitleg van de keuzes verwezen naar andere producten in het VNG-dossier Handhaving en Fraudewet.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

10

Download bestand

Een overzicht van het openbaar beschikbare, financiële kennismateriaal.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

In dit document worden enkele soorten entiteiten uitgelicht omdat zij in de financiële sector worden gezien als entiteiten die zorgen voor een verhoogd risico.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude.

Naar website

Gemeenten kunnen gebruik maken van de Toolkit Misbruik kopieën identiteitsbewijzen. Hier vinden zij publicaties die zij kunnen gebruiken om de inwoners te informeren over identiteitsfraude.

Naar website

Het FIU is aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. Op de site van de FIU is informatie te vinden over het melden van ongebruikelijke transacties en wetgeving omtrent fraude en witwassen.

Naar website

Via deze link is informatie te vinden over toezicht op rechtspersonen door de screeningsautoriteit Justis.

Naar website

Link naar de website van het ALMC, waarop informatie, jurisprudentie en hand-outs over witwassen te vinden is.

Naar website

Link naar de site van het Openbaar Ministerie, waar informatie over afpakken van crimineel geld te vinden is.

Naar website

De Financial Action Task Force is een intergouvermentele organisatie die internationale normen vaststelt die gericht zijn op het voorkomen van geld witwassen. Op deze site is informatie te vinden over wereldwijde vorderingen en afspraken die zijn gemaakt rondom witwassen.

Naar website

Via deze link is informatie te vinden over de iCOV; een samenwerkingsverband waarin de deelnemende organisaties informatie toegankelijk maken om zo belastingontduiking en witwassen te bestrijden.

Naar website

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.

Naar website

Faillissementsfraude.nl is een kennisplatform dat tot doel heeft informatieverstrekking en -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van faillissementsfraude.

Naar website

Het Bureau Financieel Toezicht draagt als toezichthouder bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Via deze links is van alles over de werkzaamheden van het Bureau Financieel Toezicht te vinden.

Naar website

Nieuws

21 sep. 2021

Regio MNL boekt goede resultaten in het aanpakken van criminele geldstromen

“Als een verdachte chagrijnig wordt omdat ik z’n geld afpak, dan heb ik mijn werk goed gedaan”. Met een enthousiaste twinkeling in haar ogen vertelt Officier van Justitie Anne-Marie Fellinger over de ontwikkeling die ‘Afpakken’ (van crimineel vermogen) sinds 2019 doormaakt. Tegelijk met de versterkingsgelden die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijning, is ook financiering vrijgekomen voor het project Criminele geldstromen. En dat dat effect sorteert, laten de resultaten zien. Fellinger: “Recent hebben we beslag kunnen leggen op ruim 5 miljoen euro aan cryptomunten. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. We zien dat we dit jaar niet alleen qua absoluut bedrag de doelstelling al ruimschoots hebben gehaald, maar dat ook het aantal afpakbewegingen met 75% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. We willen niet alleen veel geld binnenhalen maar juist óók dat het steeds normaler wordt dat dat gebeurt. Dat bij wijze van spreken in ieder onderzoek wordt bekeken of er een financiële component inzit.”  

Lees artikel