Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2022 met 3%, grootste stijger zakkenrollen

Veiligheid in Beeld
Veiligheid in Beeld
Cijfers
Veiligheid in Beeld
Geregistreerde criminaliteit stijgt in 2022 met 3%, grootste stijger zakkenrollen

In het jaar 2022 (januari t/m december) stijgt in Midden-Nederland de totaal geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vier gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daartegenover staan acht gemeenten waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. De grootste stijgingen in type criminaliteit over het gehele jaar zien we bij zakkenrollen (62%), winkeldiefstal (+40%) en gewelddadige overval (+30%) in vergelijking met 2021.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

Recordaantal geregistreerde zakkenrolincidenten

In de maand december ’22 zijn er 101 geregistreerde gevallen geweest van zakkenrollen. Dit is het hoogste aantal sinds december 2017 (100 registraties). In december 2021 lag dit aantal op 40, wat een stijging betekent van +153%.

In onderstaande grafiek is te zien dat in de afgelopen vier jaar een kleine dip is geweest omtrent de aantal zakkenrollerij, waarvan vorig jaar de grootste dip was (40 stuks). In de jaren 2015 en 2016 lag het aantal zakkenrollers hoger dan in 2022 (2015: 166, 2016: 172). 

 De hierboven getoonde grafiek geeft het aantal zakkenrolincidenten in december versus de cumulatieve cijfers (januari t/m december van dat jaar) vanaf 2015 tot en met 2022 weer. Hieruit blijkt dat zowel de maandelijkse cijfers als de cumulatieve cijfers fors gestegen zijn ten opzichte van de afgelopen twee jaar, maar op cumulatief niveau nog niet de hoogte hebben bereikt van drie jaar geleden, of verder terug. Een mogelijke verklaring voor de lage cijfers van zakkenrollers in 2020 en 2021 is de coronapandemie die destijds de hele wereld in zijn greep had. Men moest afstand houden, wat niet gunstig is voor zakkenrollers om hun handeling uit te kunnen voeren.

Meeste zakkenrollerij in Utrecht, de grootste stijging in absolute aantallen in Dronten en Almere
Kijken we naar de stijging tussen 2021 en 2022 dan zien we binnen bijna alle districten een groei van geregistreerde zakkenrolincidenten. Zo is een stijging te zien in de districten Flevoland, West-Utrecht en Utrecht-stad. In de districten Gooi en Vechtstreek en in Oost-Utrecht zien we juist een lichte daling. Tot slot zijn op gemeenteniveau een paar uitschieters te zien m.b.t. de stijging in absolute aantallen  geregistreerde winkeldiefstallen in 2022 (jan-dec) ten opzichte van 2021 (jan-dec). De meest in het oog springende gemeenten zijn Utrecht (+290), Dronten (+20) en Almere (+18). 


Mogelijke oorzaken stijging zakkenrolincidenten
Waar komt dit hoge aantal zakkenrolincidenten vandaan? Sinds maart ’22 is Nederland niet meer in lockdown geweest. Feestjes, concerten en grote evenementen mochten weer doorgaan. De winkelstraten en winkelcentra werden steeds drukker en tegelijk verviel de anderhalvemeterregel. Al deze dingen bij elkaar opgeteld maakt dat de samenleving weer een stuk toegankelijker is geworden voor zakkenrollers, wat ook terug te zien in de cijfers.

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online als onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast maandelijks geactualiseerde cijfers over de geregistreerde criminaliteit, zijn ook gegevens over / van bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche, Arjen van Geffen of Sterre Roelofs.  

 

Laatste berichten