Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 4%

Veiligheid in Beeld
Veiligheid in Beeld
Cijfers Mei
Veiligheid in Beeld
Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 4%

In de eerste vier maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij tien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan evenzoveel gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Het aantal geregistreerde woninginbraken (voornamelijk geslaagde) is met name gestegen in de maanden maart en april. Daarmee is de stijging van woninginbraken 28% in de periode januari tot en met april 2022. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel (achter de inlog).

 

Geregistreerde drugsmisdrijven: stijging handel harddrugs

 Het totaal aantal geregistreerde drugsmisdrijven in Midden-Nederland nam in de afgelopen drie jaar af met zo’n 17%. De coronajaren lieten met name een afname zien van het geregistreerde drugsbezit, zowel soft- als harddrugs (daling respectievelijk -26% en -38%). Een mogelijke oorzaak is dat door de lockdowns in 2020 en 2021 festivals en evenementen niet of nauwelijks plaatsvonden.
De afname van softdrugsproductie is al jaren gaande en zien we ook terug bij de daling van het aantal ontruimde kwekerijen en het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.

Opvallend is de stijging van de handel in harddrugs. Tussen 2019 en 2021 steeg het aantal geregistreerde misdrijven met 47%.    

Bovenstaande gegevens komen uit het dashboard Veiligheidsbeelden-online. Dit is onderdeel van het project ViB (Veiligheid in Beeld). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, werk en inkomen, Meld Misdaad Anoniem, Handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. In een apart ViB-dashboard worden dagelijks de door de politie geregistreerde incidenten gepresenteerd.

Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche of Arjen van Geffen.