Verbinding Veiligheid en Zorg

Verbinding Veiligheid en Zorg

Het aangepaste reglement problematische jeugdgroepen is eindelijk klaar. Verder: de Taskforce Veiligheid en Zorg bracht een werkbezoek aan Sherpa in Baarn, en de nieuwe ketenmanager ZVH regio Utrecht stelt zich aan je voor.

Reglement problematische jeugdgroepen is klaar

Lang verwacht, toch gekomen: het convenant jeugdgroepenaanpak is – eindelijk - klaar!
Dit convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Het convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling in de aanpak van een problematische jeugdgroep of jeugdnetwerk. Ook beschrijft het convenant het proces om leden van jeugdgroepen aan te melden voor een persoonsgerichte aanpak in de lokale PGA, het Zorg- en Veiligheidshuis of bij het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning. 

Reglement Midden-Nederland staat model
Het nieuwe reglement is gebaseerd op het Midden-Nederland reglement en wordt vanaf nu landelijk gebruikt. Hier mogen we als regio trots op zijn! Daarom willen we ook speciale dank uitspreken aan de politie, OM en de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein, Lelystad, Veenendaal, Vijfheerenlanden en Utrecht en het jongerenwerk uit die gemeenten, die hier ook de nodige inspanningen op hebben geleverd. Dit heeft geresulteerd in een reglement dat geschikt is voor eenduidig gebruik in alle 38 gemeenten in Midden-Nederland voor een effectieve aanpak van problematische jeugdgroepen.

Het 7-stappenmodel
De aanpassingen in het convenant worden de komende tijd nog verwerkt in het landelijke 7-stappenmodel, het werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Het CCV is hiervoor in de lead. Je vindt het convenant (na inlog) in de apothekerskast.


Christine van Dijk, manager Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht stelt zich voor

Op 1 september 2022 is Christine van Dijk gestart als manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht. Zij volgt daarmee Karel van Duijvenbooden op die met pensioen is gegaan. Tijd om kennis te maken.Kan je ons iets meer vertellen over jezelf?
“Zeker, ik woon met mijn gezin (man en drie kinderen) in Amstelveen. Vanaf 2007 heb ik voor de gemeente Amsterdam gewerkt op verschillende plekken in de stad. In 2011 kwam ik bij OOV terecht en ben ik vijf jaar betrokken geweest bij de Top600. Na een ‘pauze’ van twee jaar ben ik teruggekeerd naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (het ZVH). Daar heb ik de laatste vier jaar gewerkt met het team van procesregisseurs in de complexe casuïstiek en het team van de vakontwikkeling.

En hoe zijn je eerste weken gegaan?
“Erg leuk om met iedereen kennis te maken en ik ben daar - in de regio - ook nog volop mee bezig. En natuurlijk ook intern met medewerkers in het Zorg- en Veiligheidshuis."

Heb je nog een boodschap aan de lezers?
“Ik geloof in de netwerksamenwerking van het Zorg- en Veiligheidshuis! En ik wil daar de komende jaren met de betrokken partners in de regio graag op voortbouwen. Wil je hierover met mij van gedachten wisselen of nader kennis maken? Laat het mij dan weten via christine.van.dijk@utrecht.nl


Werkbezoek Tasforce Verbinding Veiligheid & Zorg

Op 3 oktober bracht de Taskforce een bezoek aan Sherpa in Baarn, een zorginstelling voor mensen met een beperking. Deelnemers spraken eerst plenair over de successen (denk aan de brief van de Taskforce over WZD/WvGGZ) én resterende knelpunten in de samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid, in het bijzonder over de GGZ en VG-sector.

Samenwerking verbeterd, verbeterstappen nodig
Ondanks dat nog niet alle knelpunten zijn opgelost, is de samenwerking op vele vlakken verbeterd de afgelopen periode. Het is een positieve ontwikkeling dat beide sectoren elkaar steeds beter weten te vinden en samen optrekken als sprake is van multiproblematiek. Door de groeiende samenwerking weten beide sectoren elkaars kennis en expertise te versterken. Ook knelpunten kwamen ter sprake, met name rondom de financieringsproblematiek (sociaal domein/WLZ/forensisch) en het daarmee samenhangende tekort aan opvang, met lange wachttijden tot gevolg. De komende tijd blijft het belangrijk hier verbeterstappen in te maken. Vanuit de praktijk geeft onze regio input zodat men landelijk tot passende oplossingen kan  komen. De oproep vanuit deze sectoren is: blijf ons aanhaken bij je casustafels, zowel PGA als in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Afscheid Ineke Jenniskens
Om ook beeld te krijgen bij alle woorden nam een medewerker van Sherpa de groep mee voor een rondleiding over het terrein en in een van de woonlocaties. Het was indrukwekkend: “de passie zit in de uitvoering” concludeerde burgemeester Janssen, voorzitter van de Taskforce Veiligheid & Zorg. Afsluitend nam de Taskforce afscheid van Ineke Jenniskens, die inmiddels het schakelpunt ‘personen onbegrepen gedrag en gevaarsrisico’ heeft verlaten voor een nieuwe baan binnen de gemeente Utrecht.