Eigen huis op orde

Toenemende digitalisering maakt het verbeteren van de cybersecurity bij overheidsorganisaties steeds belangrijker. Digitale kwetsbaarheden en dreigingen zijn aan de orde van de dag. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie en alle data in je bezig veilig is? Welke beweging moeten gemeenten maken op de lange termijn en hoe bereid je je goed voor?

Documenten en links

Er is een extra document zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

In het rapport Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 constateert de Informatiebeveiligingdienst (IBD) van de VNG dat de risico’s voor gemeenten groeien. Gemeenten doen al veel om hun informatie goed te beveiligen, maar toch is er meer nodig om gelijke tred te houden met de dreiging.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

24

Download bestand

U kunt de eigen systemen nog zo goed beveiligen, als uw toeleverancier dat niet doet, bestaat er nog steeds een kans dat inwoners van uw gemeente of provincie bijvoorbeeld slachtoffer worden van een datalek. Hoe beschermt u hen tegen de gevolgen van een cyberaanval elders in de keten? Het NCSC brengt een handreiking met good practices uit.

Datum:

Auteur:

NCSC

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

14

Download bestand

Dit is het verslag van de webinar Onbewust Onbekwaam welke gegeven is door Remco Groet op 3 juli 2024.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Presentatie

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Lessen uit een informatiebeveiligingsincident.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Deze bijlage (clickable) laat zien wat de rol is van het lokaal bestuur ten aanzien van informatiebeveiliging. Voor meer informatie en toelichting zie de website: https://vng.nl/artikelen/mindmaps-informatieveiligheid

Datum:

Auteur:

Bureau RVS / VNG

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Het rapport over de cyberaanval op de Universiteit Maastricht.

Datum:

Auteur:

Inspectie van het Onderwijs

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

38

Download bestand

Studie over vraagstukken omtrent de verregaande digitalisering van de samenleving: overheid, bedrijfsleven en samenleving.

Datum:

Auteur:

Rathenau Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

211

Download bestand

Tussen nu en 2026 krijgen gemeenten te maken met maar liefst 13 nieuwe Europese regelgevende initiatieven op het gebied van digitalisering. De VNG maakte een impactanalyse voor gemeenten.

Auteur:

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

75

Download bestand

De manier waarop Nederlandse gemeenten digitaal innoveren, heeft impact op de lokale democratie, de economie, werk, het sociale leven en de fysieke leefwereld. In dit rapport vinden lokale bestuurders tien perspectieven om maatschappelijk verantwoord te digitaliseren.

Datum:

Auteur:

Rathenau Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

120

Download bestand

Een beleidsvisie met concrete beleidsinterventies om het huidige nationale en EU-beleid rondom dataeconomie te hervormen en uit te breiden.

Datum:

Auteur:

Nationale DenkTank

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Tien oplossingen voor een optimaal functionerende digitale samenleving. Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?

Datum:

Auteur:

Nationale DenkTank

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

43

Download bestand

In een slimme stad worden technologie en data ingezet om betere beslissingen te nemen en bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving.

Datum:

Auteur:

The Hague Security Delta

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

Deze Gids dient ter inspiratie voor iedere provinciemedewerker en bestuurder die te maken krijgt met data en digitale technologie. Van ambtelijk tot bestuurlijk en van uitvoerend tot strategisch.

Datum:

Auteur:

Berenschot - Laurens Vellekoop & Rosa-May Postma

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

28

Download bestand

Toekomstperspectief voor gemeentebestuurders om te werken aan een lokaal krachtige digitale overheid.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Inge Wetzer is sociaal psycholoog cybersecurity & compliance bij Secura. Zij doet veel onderzoek naar menselijk gedrag in cybersecurity, en hoe dat te verbeteren. Voor het Informatiebeveiliging Magazine schreef ze een drieluik waarin ze onderzoek heeft gedaan naar de menselijke factor in informatiebeveiliging.

Naar website

Ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving.

Naar website

De handreiking adresseert de specifieke kenmerken van een cybercrisis en de consequenties daarvan voor de gevolgbestrijding binnen het (verlengd) lokaal bestuur.

Naar website

De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de beveiliging van gegevens van burgers en ondernemers. Veilig handelen staat aan de basis hiervan. Het Overheidsbreed Cyberprogramma is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Naar website

Artikel op de website Sociale Vraagstukken. Digitale surveillancetechnieken kunnen een prima hulpmiddel zijn bij bestrijding van de criminaliteit. Maar alleen als de samenleving meer wordt betrokken bij ontwikkeling en gebruik ervan, vindt de Rotterdamse hoogleraar Digitale Surveillance Marc Schuilenburg.

Naar website

Met het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 biedt de VNG een selectief overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die uw aandacht verdienen. De jaargang 2023 vormt de derde editie van dit jaarlijks terugkerende rapport. Deze keer staan de onderwerpen registratie van sensoren en algoritmen, desinformatie, de digitale ruimte en digitale veiligheid centraal.

Naar website

Stichting PublicSpaces is een unieke coalitie van verschillende publieke organisaties. Zij werken samen aan een oplossing voor het probleem dat deze organisaties grotendeels afhankelijk zijn van Big Tech en hun platformen. Ze ontplooien verschillende activiteiten om een digitaal ecosysteem te bouwen gebaseerd op publieke waarden.

Naar website

STT werkt aan lange termijn toekomstverkenningen en onderzoekt welke mogelijke invloed technologie heeft op uiteenlopende maatschappelijke thema's. STT doet geen voorspellingen maar beschrijft alternatieve toekomstbeelden. De publicaties van de verkenningen zijn zeer divers: rapporten, artikelen, documentaires en serious games.

Naar website

Weet jij wat je moet doen als een cyberincident jouw organisatie raakt? Welke stappen je moet zetten en welke hulpmiddelen er zijn? En hoe je je goed op een incident voorbereidt? Deze toolbox neemt je mee in de verschillende stappen die je kan zetten bij een cyberincident.

Naar website