Onderzoek en doorontwikkeling lesprogramma

Kapot Sterk is een lesprogramma dat gemeenten lokaal kunnen invullen. Dit jaar zijn wij begonnen met het doorontwikkelen van Kapot Sterk tot een theoretisch goed onderbouwde interventie. Om dit bereiken, lopen er meerdere trajecten: 

  1. Een samenwerking met TNO om Kapot Sterk verder wetenschappelijk te onderbouwen. Dit doen we door literatuuronderzoek en onderzoek in aangrenzende terreinen (bijv. antipest programma PRIMA en andere weerbaarheidsprogramma’s). We verwachten dit onderzoek im september 2023 af te ronden. 
  2. Het verbeteren van het implementatieproces, zodat iedereen werkt vanuit de kwalitatieve basis van Kapot Sterk met (enige) ruimte voor maatwerk. Denk daarbij aan de doorontwikkeling van de docenthandleiding, een stappenplan, informatiebrieven, evaluatietools, praktische tips en tricks voor gastdocenten, een ouderbetrokkenheidspel en dergelijken. Hiervoor wordt ook een procesevaluatie uitgevoerd.
  3. Een NJI accreditatie. We hebben de opdracht van het ministerie van J&V om Kapot Sterk geschikt te maken voor publicatie in de ‘Databank Effectieve Jeugdinterventies/Justitiële interventies’. Daar gaat een uitgebreide procedure aan vooraf, met uiteindelijk een besluit van een onafhankelijke commissie. Voor Kapot Sterk is ‘theoretisch goed onderbouwd’ het hoogst haalbare erkenningsniveau. Dit is dan ook ons streven.