Gooi en Vechtstreek

In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

Het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving.

Missie van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

Het via netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) gemeentelijke partners, onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. De kracht van het Zorg- en Veiligheidshuis is de unieke combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg.

Kijk voor meer informatie op de site van ZVHGV.