Flevoland

Het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland is een operationeel samenwerkingsverband dat gericht is op het terugdringen van overlast en criminaliteit. In het Zorg- en Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening.

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland 

Het bevorderen van de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Daarmee draagt het Zorg- en Veiligheidshuis bij aan het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van straf, zorg en onderwijs.

Missie van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland

De missie van het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland is de strafrecht- en zorgketens aan te laten sluiten maar bovenal met elkaar te verbinden. Dit wil het Zorg- en Veiligheidshuis bijvoorbeeld bereiken door de ketensamenwerking te versterken.

Kijk voor meer informatie op de site.