Team Operationele Versterking

Verschillende branches en locaties blijven een gewild doelwit van criminelen. Dit noodzaakt gemeenten om alert en weerbaar te zijn en crimineel ondernemerschap proactief aan te pakken en te verstoren. Schaarse handhavingscapaciteit, onvoldoende ervaring met ondermijningscontroles of een gebrek aan specifieke expertise zijn factoren die dit kunnen belemmeren. Gemeenten kunnen in dat geval Team Operationele Versterking (TOV) inschakelen dat ondersteuning biedt bij bestuurlijke acties. Het team heeft toezichthouders, juristen en bibob-medewerkers beschikbaar die adviseren maar ook komen helpen uitvoeren.  Team Operationele Versterking levert hierbij maatwerk, afgestemd op de gemeentelijke vraag.  

Ons werkveld

Team Operationele Versterking helpt gemeenten (meer) in actie te komen waar dat nu niet lukt door gebrek aan capaciteit, kwaliteit of expertise. Team operationele Versterking biedt gemeenten de helpende hand in de vorm van:  

  • Tijdelijke extra uitvoeringskracht en expertise voor bestuurlijke controles in de vorm van toezichthouders, juristen of een communicatieadviseur; 
  • Kosteloos juridische expertise advies bij (complexe) juridische vraagstukken. Dit advies omvat ook uitvoerende ondersteuning bij het schrijven van handhavingsbesluiten;
  • Opleiding van boa’s, toezichthouders en beleidsmedewerkers over o.a. de praktische kant van bestuurlijke controles, kennis over de signalen van ondermijning en de eigen bevoegdheden;  
  • Ondersteuning bij Bibob-casuïstiek en de implementatie van Bibob-beleid.  
  • Aansluiting zoeken bij het lokaal ondermijningsoverleg, begeleiding op operationeel vlak en ondersteuning in de voorbereiding van controles en acties. Bijvoorbeeld: het opstellen van het draaiboek of de briefing.