Team Operationele Versterking

Verschillende branches en locaties blijven een gewild doelwit van criminelen. Dit noodzaakt gemeenten om alert en weerbaar te zijn en crimineel ondernemerschap proactief aan te pakken en te verstoren. Schaarse handhavingscapaciteit, onvoldoende ervaring met ondermijningscontroles of een gebrek aan specifieke expertise zijn factoren die dit kunnen belemmeren. Gemeenten kunnen in dat geval Team Operationele Versterking (TOV) inschakelen dat ondersteuning biedt bij bestuurlijke acties. Het team heeft toezichthouders, juristen en bibob-medewerkers beschikbaar die adviseren maar ook komen helpen uitvoeren.  Team Operationele Versterking levert hierbij maatwerk, afgestemd op de gemeentelijke vraag.  

Ons werkveld

Team Operationele Versterking helpt gemeenten (meer) in actie te komen waar dat nu niet lukt door gebrek aan capaciteit, kwaliteit of expertise. Team operationele Versterking biedt gemeenten de helpende hand in de vorm van:  

  • Tijdelijke extra uitvoeringskracht en expertise voor bestuurlijke controles in de vorm van toezichthouders, juristen of een communicatieadviseur; 
  • Kosteloos juridische expertise advies bij (complexe) juridische vraagstukken. Dit advies omvat ook uitvoerende ondersteuning bij het schrijven van handhavingsbesluiten;
  • Opleiding van boa’s, toezichthouders en beleidsmedewerkers over o.a. de praktische kant van bestuurlijke controles, kennis over de signalen van ondermijning en de eigen bevoegdheden;  
  • Ondersteuning bij Bibob-casuïstiek en de implementatie van Bibob-beleid.  
  • Aansluiting zoeken bij het lokaal ondermijningsoverleg, begeleiding op operationeel vlak en ondersteuning in de voorbereiding van controles en acties. Bijvoorbeeld: het opstellen van het draaiboek of de briefing.

Nieuws

Veiligheidsontwikkeling | 24 okt. 2023

Gemeente Veenendaal volgt als eerste nieuwe training pandcoördinator integrale controle

Een café-eigenaar begint langzamerhand zijn geduld te verliezen. Hem is zojuist voor de vierde keer door de vierde instantie naar zijn vergunning gevraagd. Bij een (integrale) controle is het van belang dat de controle gecoördineerd verloopt en niet iedere partner -zonder overleg- zijn eigen ding gaat doen. De geschetste situatie wil je daarbij voorkomen. Het aanstellen van een pandcoördinator die daarbij een cruciale rol speelt, is daarom van wezenlijk belang. Gemeente Veenendaal onderkende dit belang en vroeg aan Team Operationele Versterking (TOV) om een training te ontwikkelen specifiek gericht op de vaardigheden die van belang zijn bij deze rol. Deze training vond plaats op 19 september. 

Lees artikel