Onderwijsprogramma “Kapot Sterk’ breidt uit met drie extra scholen

Onderwijsprogramma “Kapot Sterk’ breidt uit met drie extra scholen

-Straatwaarde(n)-
Na een succesvolle pilot met 2 scholen in 2020, zijn er vanaf dit schooljaar drie nieuwe basisscholen in Utrecht gestart met het onderwijsprogramma Kapot Sterk (beschikbaar na inlog). Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7-8 en heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid tegen verleidingen uit de wereld van (drugs)criminaliteit. Straatwaarde(n), dat zich in Midden-Nederland richt op het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit, doet dit samen met partners zoals de gemeente, politie, Halt, het OM, jongerenwerkers en positieve rolmodellen.

 
Ontwikkeling gecombineerde leerlijn voortgezet onderwijs

Om een vervolg te kunnen geven aan hetgeen de kinderen leren in groep 8 en daarmee de gewenste resultaten hopelijk te bestendigen, ontwikkelt Straatwaarde(n) momenteel samen met gemeente Utrecht een gecombineerde leerlijn voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Deze leerlijn wordt samen met de afdeling Maatschappelijk ontwikkeling van de gemeente Utrecht uitgerold.  De leerlijn is een combinatie van verschillende interventies gericht op preventie in het onderwijs ten aanzien van het terugdringen van jonge aanwas. De leerlijn start vanaf de basisschool en loopt door tot en met het MBO, de verschillende interventies (zoals Foute centen, film Zicht, Leerling alert, etc.) zorgen voor een logisch programma dat elkaar aanvult en past bij de leeftijd van de betreffende jongeren.  


Kapot Sterk ook op basisscholen in jouw gemeente?

Zijn er in jouw gemeente basisscholen die mogelijk ook in aanmerking komen voor het onderwijsprogramma Kapot sterk? Neem dan contact op voor de mogelijkheden door een mail te sturen naar Straatwaarden@riec-mn.nl