Masterclass Strafrecht: wie gaat vrijuit en wie moet er naar de gevangenis?

- Zorg & Veiligheid -
In deze zomerse nieuwsbrief aandacht voor de wet straffen en beschermen die sinds 1 juli in werking is. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat zijn de reacties uit de praktijk? Je leest het in deze nieuwsbrief. We blikken ook terug op de zeer geslaagde webinar over de wet Zorg & Dwang. Zet gelijk de volgende webinar in je agenda, namelijk de ‘Masterclass Strafrecht’ op 7 september! Over waarom de een in de gevangenis belandt voor een winkeldiefstal en de ander die verdacht wordt van een mishandeling, weer gewoon naar huis mag....


Wet Straffen en Beschermen

De wet Straffen en Beschermen (wet S&B) is sinds 1 juli in werking. De wet heeft als doel om de straf(tijd) beter te benutten, recidive te voorkomen en beter aan te sluiten bij de opvattingen in de maatschappij. Met de komst van deze wet zijn er een aantal wijzigen opgetreden.

Zo is de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) met de komst van de wet maximaal 2 jaar. Deze periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Het OM beslist of een gedetineerde voorwaardelijk vrijkomt. Dit hangt af van de eventuele risico’s van vrijlating voor samenleving, het gedrag van de gedetineerde en de belangen van het slachtoffer.

Daarnaast gaan gedetineerden vanaf dag 1 aan de slag met hun gedrag en re-integratie voor een veilige terugkeer in de samenleving. Het Detentie- en Re-integratieplan speelt hierbij een belangrijke rol. Daarin wordt aandacht besteed aan de beperkingen én mogelijkheden van een gedetineerde en worden zijn persoonlijke gedrags- en re-integratiedoelen vastgelegd. De reclassering en gemeenten worden in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van dit plan. Met de inwerkingtreding van de wet wordt het tevens makkelijker om onderling informatie uit te wisselen.

Ook het gedrag van gedetineerden heeft invloed op de privileges die zij krijgen. Zo leveren goed gedrag en inzet gedetineerden vrijheden op ter ondersteuning van hun re-integratie.

 

Heb je de webinar ‘Oh jee de WZD’ al gezien?

Vrijdag 25 juni was het zover, de derde webinar in het kader van 5 jaar PGA MN. Een webinar over de uitvoering van de wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en onbegrepen en/of risicovol gedrag.

Michiel Vermaak (VG-arts/ Straatdokter) gaf een wervelende presentatie over de achtergrond van de wet, de bedoeling van de wet. Een must see!

Daarna leidde Madeleine Gouma (Zorg en Veiligheidshuis Flevoland) een bevlogen gesprek tussen Michiel, Ard van Briemen (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sociale Zaken) en Antoinette Bolscher (projectleider crisiszorg VG/GGZ) over de knelpunten uit de praktijk en natuurlijk vooral: hoe wel!

Gemist? Bekijk hier het webinar terug:

Webinar 3: Oh jee, de WZD!

 

SAVE THE DATE:  Masterclass Strafrecht 7 september 2021

Op dinsdag 7 september 2021 van 12.00- 13.30 uur organiseren wij, in het kader van 5 jaar PGA Midden Nederland, de webinar Masterclass Strafrecht. Voor jou als ketenpartner van het Openbaar Ministerie.

Het Strafrecht kan een belangrijke schakel zijn binnen de persoonsgerichte aanpak. Voor de meeste van ons blijft het toch een beetje abracadabra. Snap jij het? Waarom de een in de gevangenis belandt voor een winkeldiefstal en de ander verdacht van  een mishandeling weer naar huis mag? Weet jij het verschil tussen een voorgeleiding en een raadkamer? Politierechterzitting of Meervoudige Kamer? Om nog maar niet te spreken over art 67a of ehh wat denk je van een art 9a?

Is het moeilijk? Of saai? Nee!

Bart Nitrauw (Officier van Justitie/ persofficier) vertelt je alles over de rol van het Openbaar Ministerie en het Strafrecht. Alles wat Je moet en wil weten. En als  Bart vertelt dan hang je aan zijn lippen. Echt waar.

Yvette Groenhart (senior beleidsadviseur Straf met Zorg bij het OM) is zijn sidekick! En zij weet dan weer alles over de samenwerking in de keten binnen de persoonsgerichte aanpak.

Een gouden duo dus om van abracadabra een goed verhaal te maken. Een verhaal dat je wil horen!

Je kan je nu hier aanmelden. 

Vergeet ook niet om deze uitnodiging door te sturen naar de ketenpartners die deelnemen aan de casuïstiek tafels!

         

Interview met Taskforce lid Maarten Hoelscher over Zorgfraude

Voor de nieuwsbrief van de VNG is Maarten Hoelscher, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Huizen, geïnterviewd over het onderwerp Zorgfraude. Lees hier het interview terug.

 

Lees, kijk en luister tips
  • LVB & uitbuiting:
    Door de  achterstand die jongeren met een LVB hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied, lopen ze een verhoogd risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Het kenniscentrum LVB maakte twee interessante webinars hierover. Terugkijken kan hier