Doe jij al mee met CIP of ken je onze 'Cyberhelden' al?

- Digitale Veiligheid -
Nu digitale veiligheid steeds belangrijker wordt in ons werk hebben we behoefte aan overzicht en toegankelijke kennis en expertise. Hier kan het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming bij helpen. Lees in deze nieuwsbrief meer over op welke manieren. De zomer staat voor de deur, de uitgesproken tijd om meer te weten te komen over de mensen die iedere dag bezig zijn ons land digitaal veilig te houden. Luister nu alvast twee afleveringen van de podcastserie 'Cyberhelden'! En verder, met welke interventies kunnen we de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen onze regio vergroten? Bekijk de eerste onderzoeksresultaten. 


Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Nu digitale veiligheid steeds belangrijker wordt in ons werk hebben we behoefte aan overzicht en toegankelijke kennis en expertise. Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) biedt dat en organiseert en faciliteert kennisdeling in de vorm van (online) themabijeenkomsten, workshops en games. Ook biedt het CIP een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en (tenzij anders vermeld) vrij gebruiken.

Het CIP kan voor jou als CISO, bestuurder, privacyofficer, functionaris gegevensbescherming of adviseur veiligheid een waardevolle bron van kennis en contacten zijn.

Het CIP is een publiek-private netwerkorganisatie die is opgericht door overheidspartijen naar aanleiding van de ‘Digitnotarhack’ in 2011. Meer info vind je op de website. Lid worden van de online samenwerkingsomgeving kan hier.

Maak kennis met onze ‘cyberhelden’

Wil jij meer weten over mensen die iedere dag bezig zijn ons land digitaal veilig te houden? Beluister dan de wekelijkse podcast ‘cyberhelden’. Daarin praat initiatiefnemer Ronald Prins met de grootste cybersecurity helden van Nederland. In een persoonlijke sfeer vertellen ze over hun historie, hun grootste successen en geven ze hun visie over welke richting het op moet met de cybersecurity van Nederland.

In aflevering 13 kun je bijvoorbeeld het gesprek met onze cyberofficier Ronald Craenen beluisteren.

En in aflevering 27 krijg je alles te horen over wat de grootste ransomware aanval ooit had kunnen worden: de Russische groep REvil misbruikte een kwetsbaarheid in Kaseya VSA beheersoftware die door duizenden ICT beheerders gebruikt wordt om hun klanten te beheren. Cyberhelden Wietse Boonstra en Frank Breedijk van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) vertellen uitvoerig over hun rol in het stoppen van de aanval.

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid

Met welke interventies kunnen we de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen onze regio vergroten? Het antwoord op die vraag willen we halverwege 2022 tijdens een grote conferentie aan jullie presenteren. Toch kunnen de onderzoekers met wie we samenwerken (Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion) inmiddels al wel vertellen hoe het staat met het risicobewustzijn en het preventief gedrag van de belangrijkste doelgroepen. Je vindt de uitkomsten in de lade "Algemeen" van Digitale Veiligheid, onder "Feiten en achtergrond. Vanaf september 2021 gaat de volgende fase van het onderzoek in: het ontwikkelen, testen en onderzoeken van interventies gericht op phishing, sexting, ransomware en money-muling.