Apothekerskast

Nieuws

Een verlengde lockdown: extra aandacht voor kindermishandeling

- Veiligheid & Zorg - 
In deze nieuwsbrief geven we je diverse luistertips, juíst in deze verlengde lockdown is het luisteren naar een informatieve en fijne podcast een goed idee! We hebben twee aanraders: een over drillraps en een over TBS. Ben je meer een lezer? Ook dan is er veel te ‘genieten’, bijvoorbeeld twee recente onderzoeken naar jeugdcriminaliteit. We besteden aandacht aan het onderzoek van de universiteit van Leiden over kindermishandeling. Er is een toename van emotionele kindermishandeling zichtbaar tijdens de lockdown. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar. Een aandachtpunt voor professionals nu de lockdown weer verlengd is.

Cybercriminelen: wat als we hun eigen methodes tegen ze gebruiken?

- Digitale Veiligheid - 
We zijn meer online dan ooit. En dat zie je terug in de digitale criminaliteitscijfers. Daarom focussen we ons de komende maanden op online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Dat doen we onder andere via de kennisproducten van Fixjeprivacy en het kenniscentrum data & maatschappij. Deze maand aandacht voor het gebruik van Signal als alternatief voor Whatsapp. Steeds meer organisaties stappen over. Maar waarom? En hoe werkt dat eigenlijk? Verder duiken we in de wereld van de internetoplichters. Hoe gaan ze te werk en vooral: hoe kun je dit tegen ze gebruiken? Lees verder en ontdek hoe!

Is er een relatie tussen gebruik van bevoegdheden ondermijning en bedreigingen?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
Uit onderzoek blijkt dat 21-33% van de burgemeesters te maken heeft met bedreiging of intimidatie. Onderzocht is of er een relatie is tussen enerzijds de inzet van OOV-bevoegdheden en anderzijds de mate waarin burgemeesters te maken hebben met bedreiging of intimidatie. De belangrijkste conclusies die daarbij naar voren kwamen hebben we voor je op een rij gezet. Veel van de intimidaties en bedreigingen vinden plaats via social media, daarom ook wat praktische tips wat hiermee te doen (preventie en reactie). Het aantal OOV-bevoegdheden van gemeenten is gestaag uitgebreid. Afgelopen jaar zijn er bijna twee keer zo veel bestuurlijke rapportages gemaakt, dat vraagt om een werkgroep: gericht op het verbeteren van zowel de inhoudelijke kwaliteit als de doorlooptijd van deze rapportages. We vroegen werkgroeplid Arie Hogendoorn ernaar. Verder in deze nieuwsbrief: lachgas lijkt onschuldig, maar bij het recreatieve gebruik van dit goed kunnen de gevolgen minder onschuldig zijn. Daarom een update van de Bestuurlijke Handreiking Lachgas. Ook is er een definitief regionaal model Bibob beleid. Cathrien van Bussel vertelt ons waarom dit wenselijk was en hoe andere gemeenten deze kunnen inzetten. En tot slot: wist je dat de vrij nieuwe – nu nog legale - drug ‘Poes’ (3-MMC) de opvolger is van de inmiddels verboden ‘Miauw Miauw’ (4-MMC)? Nee......?

Op de agenda voor de komende maand

- Webinars APV & Ondermijning -
Er zijn nog drie webinars die op de agenda staan:

  • 26 Januari - Praktijkvoorbeelden uit een grote en kleine gemeente
  • 2 Februari - Het organiseren van gemeente-brede en regionale aanpak
  • 9 Februari - Afsluitende paneldiscussie

Interesse om de webinars bij te wonen? Stuur dan een mail om de fysieke uitnodiging te ontvangen met het gedetailleerde programma.

- ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ - 
Op 28 januari vindt van 13.00 tot 15.00 uur de online conferentie ‘Met communicatie ondermijning te lijf’ plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals die actief zijn binnen het werkveld van ondermijnende criminaliteitsbestrijding. Deelnemers kunnen (nieuwe) kennis opdoen, zichzelf laten informeren over de inzet van communicatie bij het tegengaan van ondermijning en collega’s leren kennen. Benieuwd naar het programma en aanmeldmogelijkheden? Bekijk de agenda.

- Workshop Indicatoren Kwetsbare Branches - 
Deze workshop op 5 februari speelt in op het feit dat de ene branche kwetsbaarder is voor criminele inmenging dan de andere en binnen branches zie je grote verschillen in weerbaarheid tussen individuele bedrijven. Het lectoraat Ondermijning ontwikkelde indicatoren om kwetsbare branches en bedrijven te herkennen, met als doel het handelingsrepertoire van zowel de overheid als de ondernemers zelf te vergroten. Ga naar de website om je aan te melden. 

- SAVE THE DATE - Online Training Leefstijlen - 
Op 18 februari van 09.30 - 12.30 uur is er een online training gepland voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. Voor meer informatie over leefstijlen en de training, klik hier

Welk verhaal vertel jij om ondermijning te bestrijden?

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit -
Credible messengers in de aanpak van ondermijning. Wie zijn dit precies en hoe dragen ze bij aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren? Onder credible messenger verstaan we voor jongeren aansprekende personen die inspireren en eraan bijdragen dat jongeren op het rechte pad blijven. Samen met de Avans Hogeschool gaat het RIEC de uitdaging aan om meer onderzoek te doen naar het inzetten van geloofwaardige boodschappers. Maryam EL-Rahmouni (Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid) vertelt ons meer, deelt de uitkomsten en de gehele interviews. Daarnaast informeren we in dit artikel over de voortgang van het landelijke en regionale programma tegen mensenhandel, bieden we tools aan die inzichten en handelingsperspectief bieden bij deze aanpak en vertelt Raymond Venema, ketenregisseur Gooi & Vechtstreek, waarom deze tools zo belangrijk zijn. Lees gauw verder!

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand