Apothekerskast

Nieuws

Trends en actualiteiten Digitale Veiligheid

Bestolen worden door je eigen telefoonnummer? 
Het gebeurt via Sim-Swapping. In deze bijdrage leggen we uit hoe het werkt en wat je ertegen kunt doen. En wil je weten hoe criminelen via social engineering ook jou te slim af kunnen zijn? Bekijk dan het hoorcollege van Christopher S. Kayser, auteur van het recent in de VS verschenen boek ‘Cybercrime through social engineering: a new global crisis’. En tot slot: het WODC heeft alle beschikbare kwantitatieve onderzoeken over slachtoffers en daders van cybercrime tot één beeld samengebracht. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Trends en actualiteiten Veiligheid en Zorg

Investeer in de jongeren, zeker tijdens de coronacrisis!
Strenge coronamaatregelen, verveling, anti-overheids- en anti-politiesentiment en opruiing op sociale media. Nu de coronamaatregelen weer strenger worden, bekijken we in deze nieuwsbrief wat we van de afgelopen maanden kunnen leren ten behoeve van het programma Veiligheid en Zorg. We hebben ‘pop-up rellen’ gezien in enkele steden en vertellen hoe we jongeren in het vervolg beter kunnen bereiken. Hierbij geven we enkele goede voorbeelden van bijvoorbeeld de inzet van influencers of jongerenwerkers, wat naast de update die gedaan wordt voor de Handreiking jaarwisseling 2020, bij kan dragen aan een rustig verloop van Oud en Nieuw. Daarnaast besteden we aandacht aan kwetsbare personen met verward gedrag, zo is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend Gedrag en is het Zorg-en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gestart met het casusoverleg ‘Verward gedrag en Gevaarsrisico'.

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Stop Ondermijning Samen!
Drugscriminaliteit aanpakken doen we samen. Eén van de pijlers in die aanpak is dan ook het vergroten van de weerbaarheid tegen drugscriminaliteit. In de Week van de Veiligheid werd aandacht besteed aan dit steeds belangrijker wordende onderwerp. Manieren om weerbaarheid te vergroten zijn bijvoorbeeld het vergroten van kennis over ondermijning of het toegankelijker maken van meldingen doen over ondermijnende criminaliteit. Deze maand laten we zien hoe een goede samenwerking met Meld Misdaad Anoniem bijdraagt aan een verhoogde meldingsbereidheid. We geven een praktijkvoorbeeld waarin het belang van bewustwording over ondermijning naar voren komt en vertellen in een interview met juridische experts hoe het bestuurlijk instrumentarium ‘last onder bestuursdwang’ daar ook aan bijdraagt. Tot slot geven we goede voorbeelden die bij verschillende doelgroepen de boodschap over te brengen: ‘Je kunt maar één keer nee zeggen!’ en vragen we je aandacht voor de nieuwe website waarop weerbaarheid volop in de aandacht staat: ‘Stop Ondermijning Samen!’  

Op de agenda

Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland
Donderdag 29 oktober - Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan via de website aan voor de digitale bijeenkomst. 

HU Startbaansessies
Donderdag 29 oktober - De Hogeschool Utrecht organiseert vier weken lang elke donderdagmiddag interessante online sessies over het samenwerken binnen de persoonsgerichte aanpak. De eerste Starbaan-sessie staat gepland op 29 oktober waarbij de PGA-scan centraal staat. Dit is een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Nieuwsgierig? Het gehele programma bekijken en jezelf opgeven kan hier.

Webinar: Op- en afschalen - Aanpak Voorkomen Escalaties (AVE) als kapstok
Maandag 2 november - Een webinar door VNG over het op- en afschalen bij complexe casuïstiek die door het zorg-, veiligheids- en sociaal domein heen loopt. Verschillende talen, wetgeving en soms ook verschillende belangen kunnen snel op- en afschalen belemmeren. De Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) werkt als kapstok voor het goed inrichten van op- en afschalen. Om je op te geven en voor meer informatie bezoek de website van VNG.

Save-the-date: Vijfde Q College Straatwaarde(n) - Webinar
Dinsdag 10 november - Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Deze keer neemt criminoloog Jeroen van den Broek je mee in de online wereld van jongeren en straatcultuur. 

Online Bibob
Donderdag 19 november - De Wet Bibob wordt steeds vaker toegepast op omgevingsvergunningen bouwen. Op die manier wordt het risico dat bouwvergunningen worden misbruikt voor criminele doeleinden beperkt. En vastgoedtransacties vallen sinds 2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Dat betekent dat wanneer de overheid partij is bij een vastgoedtransactie, de mogelijkheid bestaat om de wederpartij te screenen. Maar wat is de Wet Bibob precies? En welke ervaringen zijn in de praktijk opgedaan? Wanneer mag je Bibob toepassen en wat kan je uiteindelijk met een Bibob-advies? Benieuwd naar de antwoorden? Meld je dan aan voor de twee webinars.

Trends en actualiteiten Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

In deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie gaan we in op de impact van de coronamaatregelen op prijzen, beschikbaarheid en samenstellingen van illegale drugs in Nederland. Gebruiken jongeren gedurende de coronacrisis meer of minder drugs? We bieden een preventiegerichte interventie tegen drugscriminaliteit aan, met als doel de boodschap ‘drugsmisdaad loont niet!’ over te brengen. Tot slot ook een podcast over jongeren en drugs, informatie en tools over malafide en bonafide (ver)huurders en een burgemeester die vertelt over ervaringen met het opleggen van een last onder dwangsom (let op: achter de inlog). Lees dus gauw verder!

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand