Apothekerskast

Nieuws

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie van de coronanieuwsbrief praten we je bij over het regio-overleg dat wordt voorgeschreven door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Hoe verloopt dat overleg in tijden van corona en wat zijn de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten? Casusoverleggen, in het bijzonder die rond personen met verward gedrag en gevaarsrisico, leiden onder de negatieve gevolgen van het niet fysiek met partners kunnen overleggen. We gaan in op de toenemende druk die dit oplevert. Lees daarnaast hoe een hostel van Lister verslavingszorg en het Leger des Heils in tijden van corona een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem. Maar eerst gaan we in op ons webinar over de PGA-monitor!

Zet de coronacrisis de veiligheidsbeleving onder druk?

Een unheimisch gevoel maakt zich de laatste tijd meester van CCV-adviseur Veiligheidsbeleving Sten Meijer. Hij ziet dat we moeten overgaan naar ‘een nieuw normaal’ en vraagt zich af hoe prettig hij zich daarbij voelt. Want de maatregelen die daarbij horen, beperken stevig zijn vrijheden. “Dat doe ik natuurlijk graag voor de goede zaak, maar ik maak me zorgen”, zegt hij. Lees hier het hele artikel.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. Deze week aandacht voor Smart City en de veiligheidsprofessional. Hoe ga je als veiligheidsprofessional om met ‘slimme’ veiligheidsoplossingen als je zelf niet begrijpt hoe de techniek werkt? En verder aandacht voor het beleidsvoorstel ‘Data tot the people’ van de Nationale Denktank. En wat gebeurt er eigenlijk als je ergens op klikt? Ontdek het zelf en ga mee op reis achter de oppervlakte van het internet.

Stijgt burenoverlast explosief?

Het NOS Journaal meldde 12 mei dat de aantal meldingen van burenruzies explosief stijgt. CCV-adviseur Frannie Herder nuanceert dit beeld enigszins. "Wat ik hoor van de verschillende organisaties die buurtbemiddeling aanbieden, is dat het beeld wisselend is." Ze sprak de afgelopen dagen met verschillende coördinatoren buurtbemiddeling. Lees hier meer daarover.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en ondermijning

Verschillende branches/sectoren zijn kwetsbaarder geworden door de coronamaatregelen. In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor een sector die de gevolgen van de coronacrisis ook merkt, namelijk de agrarische sector. Daarnaast geven we inzicht in de impact van de coronamaatregelen op de lokale drugshandel in Midden-Nederland. Tot slot presenteren we een leeswijzer voor de onlangs uitgebrachte Handreiking APV en Ondermijning en gaan we in op wat deze handreiking kan betekenen voor de ondermijningsaanpak in Midden-Nederland.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand