Apothekerskast

Nieuws

Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft in het kader van het Kennisprogramma Bevolkingszorg onderzocht wat dit soort lokale mini-crises van een gemeentelijke organisatie vergen. Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is de publicatie ‘Moet dat nou zo?!' geschreven  over communicatie in tijden van onbehagen. Ook DenkWerk heeft hierover een rapport uitgebracht: 'Onrust in voorspoed'.

Bureau RVS brengt binnenkort een nieuwe versie van de 'Handreiking aanpak maatschappelijke onrust in Midden-Nederland' uit (opgesteld in samenwerking met diverse partners).

Aanbod Week van de Veiligheid 2019

De week van de Veiligheid is een initiatief van publieke en private partijen om Midden-Nederland veiliger te maken. Tijdens deze week brengen de partners het thema veiligheid onder de aandacht bij ondernemers en inwoners in de regio. De week vindt plaats van 7 tot en met 13 oktober (week 41). Zoals ieder jaar bieden wij jullie ook nu weer een overzicht aan van producten die jullie in kunnen zetten tijdens deze week. De activiteiten vergroten de weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Zo zijn we samen effectief tegen criminaliteit in Midden-Nederland! In dit document vind je bruikbare ideeën en producten voor onder meer de Donkere dagenperiode, de aanpak heling en de aanpak van ondermijning.

Wat-kan-wél-festival Dwang & Drang wordt verplaatst

Wil jij je handelingsperspectief vergroten en ontdekken wat er allemaal wél mogelijk is bij complexe PGA-casuïstiek? Dat was de bedoeling op 19 september. We hebben met een beetje pijn in het hart besloten dit festival te verzetten. De aanmeldingen zijn namelijk echt overweldigend, nu al ruim 150 mensen willen deelnemen. Om nu niet de helft van deze mensen teleur te stellen, zien we ons genoodzaakt de locatie en het programma hierop aan te passen. Zo geven we meer belangstellenden de kans om te komen en plezier te hebben van het programma. We willen het goed doen. Om in termen van de uitnodiging te blijven: wat in het vaatje zit, verzuurt niet! We gaan op zoek naar een nieuwe meer geschikte locatie en laten jou de nieuwe datum en plek zo snel mogelijk weten. We hopen dat we je op een later moment alsnog te mogen ontmoeten voor deze mooie bijeenkomst. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Intervisiesessies lokale PGA gaan los!

Vanuit de langgekoesterde wens van PGA-experts en ketenpartners om vaker te willen sparren met collega’s en te leren van elkaar, organiseert Bureau RVS samen met de Hogeschool Utrecht intervisiesessies. De gemeenten Zeewolde, Dronten, Utrecht (voor de 2e keer) en Huizen gaan komende week het spits afbijten! Zij hebben het lef om zich kwetsbaar op te stellen en zo extra snel stevige stappen vooruit te maken. Wil jij jouw lastige PGA-casus ook eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en vice versa? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor regie en interventies in die complexe casus. En ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts. Interesse: meer info of aanmelding bij programmamanager myriam.kooij@rvs-mn.nl.

Helpende handen bij de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme

Afgelopen 26 augustus kwam de nieuwe medewerkerspool, bestaande uit drie voorzitters casusoverleg (procesregisseurs) en drie ondersteuners casusoverleg (procesondersteuners), voor het eerst bij elkaar bij de Startbijeenkomst in Utrecht. Als team gaan zij de partners in de persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme ondersteunen. De pool levert voorzitters en ondersteuners voor de lopende casusoverleggen radicalisering, en investeert de komende jaren ook in expertise en netwerk. Gemeenten blijven nadrukkelijk dossierhouder op dit onderwerp en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering ervan. Met de inzet van de nieuwe medewerkerspool willen de (Zorg- en) Veiligheidshuizen gemeenten en hun partners faciliteren en bovendien bijdragen aan een meer afgestemde werkwijze in de Regio Midden Nederland.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina