Apothekerskast

Nieuws

Bijeenkomst voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland

Morgen vindt in Amersfoort de bijeenkomst 'voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland' plaats, waarin er wordt stil gestaan bij de meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en de samenhang tussen zorg, wonen, inkomen, veiligheid en maatschappelijke deelname die moet leiden tot meer stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie onze agenda of neem contact op met Jessica Aarnink.

Nieuw hennepconvenant 2019-2022 voor Midden-Nederland is gereed!

Vanaf januari 2019 is er hard gewerkt door gemeenten, politie, OM, woningcorporaties, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Netbeheerders Liander en Stedin aan het hennepconvenant 2019-2022 en het daarbij horende uitvoeringsprotocol. Het convenant is in werking getreden op 1 november 2019. Voor meer informatie of andere vragen over het vernieuwde hennepconvenant, is Debby Husman te bereiken.

Lees meer over het hennepconvenant

Alarmerend inspectierapport over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 8 november is een alarmerend inspectierapport verschenen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieruit blijkt dat de meest kwetsbare, verwaarloosde en mishandelde kinderen onvoldoende worden beschermd. De inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd alsmede die van Justitie en Veiligheid trekken hard aan de bel; zij beschrijven de zorgelijke situaties, oorzaken en doen aanbevelingen voor verbetering. Hier kunt u het rapport lezen en de brief van de ministers van VWS en rechtsbescherming aan de Tweede kamer.

Digitale Veiligheid: updates en sinterklaascadeau!

De afgelopen weken zijn er weerbaarheidstrainingen voor ondernemers in Midden-Nederland georganiseerd met als doel de digitale weerbaarheid en het bewustzijn over digitale veiligheid te vergroten. Ook is de werkgroep Digitale Veiligheid van start gegaan, waarbij er onder andere veelbelovende interventies bedacht zijn.

Daarnaast viert het programma Digitale Veiligheid dit jaar ook Sinterklaas,
op 5 december krijg je een cadeautje in je mailbox van die oude baas.
Dus installeer je dan achter de pc,
dan nemen we je in de wereld van de Digitale Veiligheid mee!

Voor meer informatie over de updates van het programma Digitale Veiligheid, lees verder

Onderzoeksrapportage Verward in Flevoland: De personen achter de melding

De cijfers over incidenten met personen met verward gedrag lijken nog steeds te stijgen. GGD Flevoland heeft haar onderzoeksrapportage ‘Verward in Flevoland: De personen achter de meldingen’ gepresenteerd. In dit onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen wordt de zorginzet voor en na de politiemeldingen in kaart gebracht. Het volledige onderzoek is hier te lezen. Aan de hand van dit onderzoek gaat GGD Flevoland bekijken of en in hoeverre verder onderzoek noodzakelijk is.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina