Q-College - KNEL in de georganiseerde criminaliteit | Fysieke aanmelding

Tijdens dit Q-College presenteren we KNEL. Dit onderzoek biedt een heldere doorkijk op de complexiteit van de georganiseerde misdaad gedragen door de verhalen van 23 jongeren en jongvolwassenen.  De publicatie is een toegankelijke combinatie van wetenschap en praktijkervaring en belicht de motieven en mechanismen achter de in- en uitstroomprocessen binnen de georganiseerde misdaad. De vraag die deze middag centraal staat is: 

"Jongeren zitten in de knel in de georganiseerde misdaad, dit leidt tot een somber toekomstperspectief. Wat zetten we daar tegenover?" 

Er is beperkt plek, dus meld je snel aan!

Programma 

14.00 uur   Inloop 
14.30 uur   Deel 1: presentatie (ook online te volgen)
15.15 uur   Pauze
15.30 uur   Deel 2:
Interactief panelgesprek en muzikale bijdrage Rivelino Rigters (enkel fysiek bij te wonen)
16.15 uur   Netwerkborrel
17.00 uur   Afsluiting

 

Tijdens het eerste deel presenteren onderzoekers Eric Bervoets en Kyra van den Akker KNEL en gaan zij in gesprek over de bevindingen uit het onderzoek met Rivelino Rigters, talentcoach en werkzaam in o.a. jeugdgevangenissen.  

In het tweede gedeelte spreken we met elkaar over het perspectief dat we moeten bieden aan deze jongeren. Dit leidt in de praktijk niet zondermeer tot goede interventies en aanpakken: het mist soms aansluiting bij de beoogde doelgroep en er is niet altijd de juiste focus. Ook zijn er vragen rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid. Kortom: waar doen we nu goed aan? 

De middag wordt afgesloten met een muzikale bijdrage van Rivelino. 

Het onderzoek is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Taskforce RIEC Brabant-Zeeland, RIEC Midden-Nederland, Noord Holland Samen Veilig en in de uitvoering begeleid door Bureau Bervoets. 

Als je online wil aansluiten: meld je dan hier aan. 
Alleen het plenaire gedeelte is online te volgen. Het interactieve gedeelte helaas niet. 

Ben je onverhoopt toch verhinderd? Laat het ons op tijd weten. 

Tot dan!

Team Straatwaarden

Aanmelden

Persoonlijke informatie